Diferenzas entre revisións de «Rita Levi-Montalcini»

corrixo *estracto e outros
(arranxiño)
(corrixo *estracto e outros)
 
==Traxectoria==
Tivo que sortear as obxeccións do pai, que creía que “unha carreira profesional podría interferir cos deberes de esposa e nai” para asistir ás clases de medicina en Turín entre [[1930]] e [[1936]]. Aínda así veu cortada a súa traxectoria académica polas leis antixudías de [[Mussolini]]. Durante a segunda guerra mundial, desenvolveu experimentos caseiros estudando o crecemento das fibras nerviosas en embrións de pitopolo, o que puxosentou aas basebases para a súa investigación posterior.
 
No [[1947]] aceptou unha invitación da Universidade de Washington en San Luis, na que desenvolveu o seu traballo máis importante: o illamento dos factores de crecemento dos nervios. Profesor a tempo completo no [[1958]], no [[1962]] estableceu unha unidade de investigación en [[Roma]], dividindo o seu tempo entre Italia e os [[Estados Unidos de América|EEUU]].
 
No [[1986]] Levi-Montalcini e o suseu colaborador [[Stanley Cohen]] recibiron o [[Premio Nobel]] de Medicina, así como o Albert Lasker Award para a Investigación Médica Básica. Como curiosidade, o Nobel fixo o número cuarto nunha pequena comunidade de menos de 5000050.000 persoas, a xudía italiana, despois de [[Emilio Segre]], [[Salvador Luria]] e [[Franco Modigliani]].
 
== Obras ==
* ''Origine ed Evoluzione del nucleo accessorio del Nervo abducente nell'embrione di pollo'', Roma, Tip. Cuggiani, 1942. (Orixe e evolución do núcleo acesorio do nervio aducente no embrión do pitopolo)
* ''Il messaggio nervoso'', con [[Pietro Angeletti]] e [[Giuseppe Moruzzi]], Milano, Rizzoli, 1975. (A mensaxe nerviosa)
* ''New developments in neurobiological research'', in "Commentarii", vol. III, n. 15, Pontificia Academia Scientiarum, 1976. (Novos desenvolvementos en investigación neurobiolóxica)
* ''[[Elogio dell'imperfezione]]'', Milano, Garzanti, 1987. ISBN 88-11-59390-5. (Eloxio da imperfección)
* ''NGF. Apertura di una nuova frontiera nella neurobiologia'', Roma-Napoli, Theoria, 1989. ISBN 88-241-0162-3. (Apertura dunha nova fronteira en neurobioloxía)
*''Sclerosi multipla in Italia. Aspetti e problemi'', con [[Mario Alberto Battaglia]], Genova, AISM, 1989. ISBN 88-7148-001-5. (Esclerose múltiple en Italia. AspetosAspectos e problemas)
*Presentazione di [[Max Perutz]], ''È necessaria la scienza?'', Milano, Garzanti, 1989. ISBN 88-11-59415-4. (É necesaria a ciencia?)
*Prefazione a [[Carlo Levi]], ''Poesie inedite. 1934-1946'', Roma, Mancosu, 1990. (Introdución a 'Poesía inédita' de Carlo Levi)
*Prefazione a [[Gianni Bonadonna]], ''Donne in medicina'', Milano, Rizzoli, 1991. ISBN 88-17-84077-7. (Introdución a 'Mulleres na medicina' de Gianni Bonadona)
*Presentazione di [[Gilberto Salmoni]], ''Memoria: un telaio infinito Dialogo su un mondo tutto da scoprire'', Genova, Costa & Nolan, 1993. (Presentación de 'Memoria: unha rede infinita. Diálogo sobre todo un mundo a descobrerdescubrir')
*Prefazione a [[Giacomo Scotti]] (a cura di), ''Non si trova cioccolata. Lettere di bambini jugoslavi nell'orrore della guerra'', Napoli, Pironti, 1993. ISBN 88-7937-095-2. (Introdución a 'Non se atopa chocolate. Cartas dos nenos Iugoslavos no horror da guerra')
*''Reti. Scienza, cultura, economia'', con [[Guido Cimino]] e [[Lauro Galzigna]], Ancona, Transeuropa, 1993. ISBN 88-7828-101-8. (Redes. Ciencia, cultura, economía)
*''Vito Volterra. Il suo percorso'', in ''Scienza, tecnologia e istituzioni in Europa. Vito Volterra e l'origine del CNR'', Roma-Bari, Laterza, 1993. ISBN 88-420-4147-5. (Vito Volterra. O seu recorrido)
* ''[[Il tuo futuro]]'', Milano, Garzanti, 1993. ISBN 88-11-73837-7. (O teu futuro)
*Presentazione di [[Nicola Canal]], [[Angelo Ghezzi]] e [[Mauro Zaffaroni]], ''Sclerosi multipla. Attualità e prospettive'', Milano, Masson, 1999. ISBN 88-214-2467-7. (Presentación de 'Esclerose múltiple. Actualidade e prospetiva')
*Intervista in [[Serena Zoli]], ''Storie di ordinaria resurrezione (e non). Fuori dalla depressione e altri mali oscuri'', Milano, Rizzoli, 1999. ISBN 88-17-86072-7. (entrevista sobre 'Historia de resureción ordinaria (e non). Fóra da depresión e outros males obscuros')
*''L'Università delle tre culture. Conferenza della professoressa Rita Levi-Montalcini'', Sondrio, Banca Popolare di Sondrio, 1999. (A universidade das testres culturas. Conferencia da profesora Rita Levi-Montalcini)
* ''[[Cantico di una vita]]'', Milano, Cortina, 2000. ISBN 88-7078-666-8. (cántico dunha vida)
* ''[[Un universo inquieto]]. Vita e opere di Paola Levi Montalcini'', Milano, Baldini & Castoldi, 2001. ISBN 88-8490-111-1. (Un universo inquedo. Vida e obra de Paola Levi Montalcini)
* ''[[Tempo di azione]]'', Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2004. ISBN 88-8490-429-3. (Tempo de acción)
* ''Abbi il coraggio di conoscere'', Milano, Rizzoli, 2004. ISBN 88-17-00199-6. (Ten a coraxe de coñecer)
*''Lungo le vie della conoscenza. Un viaggio per sentieri inesplorati con Rita Levi-Montalcini'', con [[Giuseppina Tripodi]], Brescia, Serra Tarantola, 2005. ISBN 88-88507-56-6. (Ó longa vida do coñecemento. Unha viaxe por corredoiras inexploradas con ritaRita Levi-Montalcini)
* ''Eva era africana'', Roma, Gallucci, 2005. ISBN 88-88716-35-1. (Eva era africana)
*''I nuovi magellani nell'er@ digitale'', con Giuseppina Tripodi, Milano, Rizzoli, 2006. ISBN 88-17-00823-0. (OsO novo magalláns na er@ dixital)
*''Tempo di revisione'', con Giuseppina Tripodi, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2006. ISBN 88-8490-983-X. (Tempo de revisión)
* ''La vita intellettuale'', in ''La vita intellettuale. Professioni, arti, impresa in Italia e nel pianeta. Atti del forum internazionale, 13 e 14 febbraio 2007, Bologna, Salone del podesta di Palazzo Re Enzo, Piazza del Nettuno'', Bologna, Proctor, 2007. ISBN 978-88-95499-00-0. (A vida intelectual)
*''Le tue antenate. Donne pioniere nella società e nella scienza dall'antichità ai giorni nostri'', con Giuseppina Tripodi, Roma, Gallucci, 2008. ISBN 978-88-6145-033-2. (As túas antepasadas. Mulleres pioneiras na sociedade e na ciencia dende a antigüidade ós días actuais)
*''La clessidra della vita di Rita Levi-Montalcini'', con Giuseppina Tripodi, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2008. ISBN 978-88-6073-444-0. (A clepsidra da vida de Rita Levi-Montalcini)
* ''Ritmi d'arte'', Serra Tarantola, 2008 ISBN 88-95839-05-6 (Ritmos doda arte)
* ''Cronologia di una scoperta'', Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2009. ISBN 978-88-6073-557-7. (Cronoxía dun descobrementodescubrimento)
* ''L'altra parte del mondo'', con Giuseppina Tripodi, Milano, Rizzoli, 2009. ISBN 978-88-17-01529-5. (A outra parte do mundo)
 
* [http://www.ritalevimontalcini.org Fundación Rita Levi-Montalcini Onlus]
* [http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Attsen/00018431.htm Ficha na web do Senado Italiano]
* [http://www.ilpalo.com/libri-scientifici-interessanti/libri/Levi-Montalcini-L-asso-della-manica-a-brandelli.htm EstractosExtractos do libro ''L'asso nella manica a brandelli'']
* [http://www.unintess.it/#Montalcini ''Ficha - Honor UNINTESS'']
* {{en}} [http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1986/levi-montalcini-autobio.html Autobiografía na web Nobel]
54.828

edicións