Diferenzas entre revisións de «Interleucina 8»

Aínda que os granulocitos neutrófilos son as principais células diana para a IL-8, hai tamén unha gama relativamente ampla de células ([[célula endotelial|células endoteliais]], [[macrófago]]s, [[mastocito]]s, e [[queratinocito]]s) que responden a esta quimiocina. A actividade quimioatractora da IL-8 en concentracións similares ás dos vertebrados está probada no [[protozoo]] ''[[Tetrahymena]] pyriformis'', o cal suxire que esta quimiocina ten unha estrutura e función ben conservadas filoxeneticamente.<ref name="pmid9702410">{{cite journal | author = Köhidai L, Csaba G | title = Chemotaxis and chemotactic selection induced with cytokines (IL-8, RANTES and TNF-alpha) in the unicellular Tetrahymena pyriformis | journal = Cytokine | volume = 10 | issue = 7 | pages = 481–6 | year = 1998 | pmid = 9702410 | doi = 10.1006/cyto.1997.0328 }}</ref>
 
== ClinicalImportancia significanceclínica ==
 
Interleukin-A interleucina 8 isestá oftena associatedmiúdo withasociada inflammationcoa [[inflamación]]. AsComo an exampleexemplo, itfoi hascitada beencomo citedmediador asproinflamatorio a proinflammatory mediator inna [[gingivitisxinxivite]]<ref>Haake, SK, Huang, GTJ: Molecular Biology of the host-Microbe Interaction in Periodontal Diseases (Selected Topics). In Newman, Takei, Carranza, editors: ''Clinical Periodontology'', 9th Edition. Philadelphia: W.B.Saunders Co. 2002. pagepáxina 162.</ref> ande na [[psoriasispsoriase]]. [http://www.ucsf.edu/dpsl/psoriasis.html]. Interleukin-8A secretion[[secreción]] isde increasedinterleucina by8 oxidantincreméntase stresspolo [[estrés oxidativo]], whicho therebycal causecausa theo recruitmentrecrutamente ofde inflammatorycélulas cellsinflamatorias ande inducesinduce aun furthermaior increaseincremento indos oxidantmediadores stressdo mediatorsestrés oxidativo, makingo itque ao keyfai parameterun inparámetro clave da localizedinflamación inflammationlocalizada.<ref name="pmid10477716">{{vcite2cite journal | vauthorsauthor = Vlahopoulos S, Boldogh I, Casola A, Brasier AR | title = Nuclear factor-kappaB-dependent induction of interleukin-8 gene expression by tumor necrosis factor alpha: evidence for an antioxidant sensitive activating pathway distinct from nuclear translocation | journal = Blood | volume = 94 | issue = 6 | pages = 1878–89 | year = 1999 | pmid = 10477716 | doi = }}</ref> A IL-8 was shown to beestá associatedasociada withcoa [[obesityobesidade]].<ref name=ImmunologicProfile>{{vcite2cite journal | vauthorsauthor = Sharabiani MT, Vermeulen R, Scoccianti C, Hosnijeh FS, Minelli L, Sacerdote C, Palli D, Krogh V, Tumino R, Chiodini P, Panico S, Vineis P | title = Immunologic profile of excessive body weight | journal = Biomarkers | volume = 16 | issue = 3 | pages = 243–51 | year = 2011 | pmid = 21506696 | doi = 10.3109/1354750X.2010.547948 }}</ref>
 
A IL-8 hastamén alsofoi beenimplicada impliedno tocancro havecolorrectal aao roleactuar incomo colorectalun cancer[[factor byde acting as ancrecemento]] [[autocrineautácrino]] growthpara factoras forliñas coloncelulares de carcinoma cellde linescolon<ref name="BrewErikson2000">{{vcite2cite journal | vauthorsauthor = Brew R, Erikson JS, West DC, Kinsella AR, Slavin J, Christmas SE | title = Interleukin-8 as an autocrine growth factor for human colon carcinoma cells in vitro | journal = Cytokine | volume = 12 | issue = 1 | pages = 78–85 | year = 2000 | pmid = 10623446 | doi = 10.1006/cyto.1999.0518 }}</ref> orou thea promotionpromoción ofda divisiondivisión ande possibleposible migrationmigración byna que están implicadas cleaving [[metalloproteinasemetaloproteinase]]s moleculese o [[EGF]].<ref name="ItohJoh2005">{{vcite2cite journal | vauthorsauthor = Itoh Y, Joh T, Tanida S, Sasaki M, Kataoka H, Itoh K, Oshima T, Ogasawara N, Togawa S, Wada T, Kubota H, Mori Y, Ohara H, Nomura T, Higashiyama S, Itoh M | title = IL-8 promotes cell proliferation and migration through metalloproteinase-cleavage proHB-EGF in human colon carcinoma cells | journal = Cytokine | volume = 29 | issue = 6 | year = 2005 | pmid = 15749028 | doi = 10.1016/j.cyto.2004.11.005 }}</ref>
 
IfSegundo aalgúns pregnantestudos, motherse hasunha highmuller levelspreñada often niveis altos de interleucina interleukin-8, thereaumenta iso anrisco increased risk ofde [[schizophreniaesquizofrenia]] inna hersúa offspringdescendencia.<ref name="pmid15121655">{{vcite2cite journal | vauthorsauthor = Brown AS, Hooton J, Schaefer CA, Zhang H, Petkova E, Babulas V, Perrin M, Gorman JM, Susser ES | title = Elevated maternal interleukin-8 levels and risk of schizophrenia in adult offspring | journal = Am J Psychiatry | volume = 161 | issue = 5 | pages = 889–95 | year = 2004 | pmid = 15121655 | doi = 10.1176/appi.ajp.161.5.889 }}</ref> HighTer levelsniveis ofaltos Interleukinde IL-8 havereduce beena shownprobabilidade tode reduceter therespostas likelihoodpositivas ofá positivemedicación responsesantipsicótica tona antipsychotic medication in schizophreniaesquizofrenia.<ref name="pmid15291683">{{vcite2cite journal | vauthorsauthor = Zhang XY, Zhou DF, Cao LY, Zhang PY, Wu GY, Shen YC | title = Changes in serum interleukin-2, -6, and -8 levels before and during treatment with risperidone and haloperidol: relationship to outcome in schizophrenia | journal = J Clin Psychiatry | volume = 65 | issue = 7 | pages = 940–7 | year = 2004 | pmid = 15291683 | doi = 10.4088/JCP.v65n0710 }}</ref>
 
== Nomenclatura ==
185.042

edicións