Diferenzas entre revisións de «Axuda:Caracteres especiais»

sen resumo de edición
{{Traducido de|en|Help:Special characters}}
{{En tradución}}
Moitos caracteres que non se atopan nos teclados estándar dos ordenadores poden mostrarse útiles, quizais imprescindíbeis, para algúns proxectos que non utilizan só do [[alfabeto latino]]. Esta páxina contén as recomendacións sobre aqueles símbolos de uso seguro e como os empregar.
 
Símbolos especiais deben ser vistos normalmente, sen a necesidade doutros axustes, nos navegadores [[Mozilla Firefox]], [[Konqueror]], [[Opera (navegador)|Opera]], [[Safari (navegador)|Safari]] e outros aínda máis recentes. Pódese tomar unha medida adicional para exhibir dun xeito mellor (e acertado) os carácteres con [[ligadura tipográfica]], [[w:Combining character|caracteres combinados]], despois que os axustes anteriores sexan implementadas, que é instalar un programa de [[w:Unicode#Multilingual text-rendering engines|renderización]].
 
<!--- ----- ----- WithCon [[Mozilla Firefox]], thea defaultconfiguración settingestándar mustdebe beser changedmudada. ToPara dofacer thatiso, clickfaga onclic 'Options'en in“Opcións” theno 'Tools'menú menu“Ferramentas” ande selectseleccione thea 'Content'icona icon“Contido”. OnNeste thatmenú, menuseleccione click“Avanzadas...” 'Advanced'en under“Fontes...”. 'FontsDesmarcar anda Colors'.caixa Uncheckde theopción default“permitir boxque "allowas pagespáxinas tode chooseescoller theirsúas ownpropias fonts"fontes”, ande chooseescoller oneunha ofdas theopcións Unicode options (forpor exampleexemplo, "Unicode (UTF-32BE32 BE)") orou "Arabicárabe (ISO-8859-6)" in the 'Default character encoding' box. AnUnha alternativealternativa isé tomudar switcha fontfonte topara 'Arial“Arial Unicode MS'MS”. ThenLogo, thea defaultcaixa boxpode canser bedeixado left checkedmarcada.
 
ToPara useusar oneunha ofdas the availablefontes Unicode fontsdispoñíbeis forpara displayinga specialexhibición charactersde insidecarácteres aespeciais dentro dun [[w:HTML Table|tabletáboa]] orou chartgráfico orou boxcaixa, specifydébese theescribir <code>class="Unicode"</code> in theno table's '''código de liña TR''', rowda tagtáboa (orou, inen eachcada TDcódigo tagTD, butmais usingusando iten incada eachliña, ou TR, isé easiermáis thandoado usingdo itque inmarcar eachrepetidamente en tódalas TD),; incando for usado o código wiki para [[HelpAxuda:Table|wiki tableTáboa|táboas]] code, usedébese that after the (TR equivalent)usar <code>&#124;- class="Unicode"</code> (e.g., tralo <code>&#124;- class="Unicode"</code> (equivalente a TR).
 
ForPara displayingexhibir individualcaracteres specialespeciais charactersindividuais, templateo codemodelo <code><nowiki>{{Unicode |</nowiki></code>''char''<code><nowiki>símbolo}}</nowiki></code> canpode beser usedusado forpara eachcada charactercarácter. Un código HTML decimal orou [[hexadecimal]] numericpode entityser codesutilizado canen besubstitución useddo inpropio thecarácter. placeNa ofhipótese thedun ''char''.parágrafo Ifcon amoitos paragraphde withcarácteres lotsespeciais ofUnicode specialprecisaren Unicodeser charactersmostrados, needspódese tousar bedos displayed,seguintes then,códigos <code>&lt;p class="Unicode"></code> ... <code>&lt;/p&gt;</code>, or,ou <code>&lt;span class="Unicode"&gt;</code> ... <code>&lt;/span&gt;</code> can also be used.
 
A finalidade da marca <code>class="Unicode"</code> é ser utilizada en páxinas web, con códigos wiki ou HTML, nas que varios carácteres dunha ampla gama de distintos bloques de Unicode precisan ser mostrados. Se os caracteres especiais que precisan ser exhibidos na páxina web son relativos a bloques Unicode menores, relacionados cos [[Escrita latina en Unicode|escritos latinos]], entón a marca <code>class="latinx"</code> pode ser usado. Para carácteres especiais ou símbolos relacionados ao Alfabeto Fonético Internacional, a marca <code>class="IPA"</code> pode ser usada. Para caracteres [[Diacríticos do alfabeto grego|polytonic (grego)]] ou símbolos relacionados, <code>class="polytonic"</code> pode ser usada.
 
The <code>class="Unicode"</code> is to be used in web page(s), HTML or wiki tags, where various characters from wide range of various Unicode blocks need to be displayed. If the special characters that need to be displayed on web page(s) are mostly covering fewer Unicode blocks, related to [[Unicode Latin|Latin scripts]], then <code>class="latinx"</code> can be used. For special characters or symbols related to [[International Phonetic Alphabet]], <code>class="IPA"</code> can be used. For [[Polytonic orthography|polytonic (Greek)]] characters or related symbols, <code>class="polytonic"</code> can be used.--->
==== Cambiando a fonte estándar do Internet Explorer ====
Débese premer o botón de ferramentas, o primeiro á dereita, nesta secuencia''':''' &nbsp;{{nowrap|Ferramentas (Alt X) &gt; Opcións de Internet &gt; (Xeral &gt;) Fontes &gt; Fonte da páxina web:}}<br/>
 
<!--{{Help navigation}}-->
 
[[Categoría:Axuda]]
<!--[[Category:Wikipedia special characters]]-->
8.391

edicións