Diferenzas entre revisións de «Indol»

 
== Propiedades xerais e distribución ==
IndoleO isindol aé [[solid]]sólido ata roomtemperaturas temperaturemoderadas. IndoleO canindol bepoden producedproducilos bymoitas [[bacteria]]bacterias ascomo aproduto degradationde productdegradación ofdo theaminoácido [[amino acid]] [[tryptophantriptófano]]. ItEstá occurspresente naturallyde informa humannatural nas [[feces]] andhumanas e ten hasun anintenso intensecheiro fecal [[odor]]. AtPorén, verya lowconcentracións concentrations,moi however,baixas itten hasun aaroma flowery smellfloral,<ref name="smell">http://www.leffingwell.com/olfact5.htm<!-- there might be better references for its odor properties --></ref> ande isé aun constituentconstituínte ofde manymoitos flowerrecendos [[scent]]sde flores (suchcomo o das asflores orangede blossomslaranxeira) ande [[perfumesperfume]]s. ItTamén alsoaparece occurs inno [[coalalcatrán de tarhulla]].
 
Cando funciona como substituínte denomínase '''indolil''' (ou ás veces indol-).
The corresponding substituent is called '''indolyl'''.
 
O indol pode sufrir [[substitución electrofílica]], principalmente na posición 3. Os [[indol substituído|indois substituídos]] son elementos estruturais de (e para algúns compostos os precursores sintéticos de) os alcaloides derivado do triptófano [[triptamina]]s, como o [[neurotransmisor]] [[serotonina]], e a [[melatonina]].
Indole undergoes [[electrophilic substitution]], mainly at position 3. [[Substituted indoles]] are structural elements of (and for some compounds the synthetic precursors for) the tryptophan-derived [[tryptamine]] alkaloids like the [[neurotransmitter]] [[serotonin]], and [[melatonin]].
OtherOutros indoliccompostos compoundsindólicos includeson thea planthormona hormonede plantas [[auxinauxina]] (indolylácido indolil-3-acetic acidacético, [[IndoleÁcido indol-3-acetic acidacético|IAA]]), [[tryptopholtriptofol]], theo anti-inflammatoryfármaco drugantiinflamatorio [[indomethacinindometacina]], theo [[betablockerbetabloqueante]] [[pindolol]], and thee naturallyo occurringalucinóxeno hallucinogennatural [[dimethyltryptaminedimetiltriptamina]].
 
TheO namenome ''indoleindol'' isprocede a [[Portmanteau word|portmanteau]]da offusión thedas wordspalabras ''[[indigo dyeíndigo|'''ind'''igo]]'' ande ''[[oleum|'''ole'''um]]'', sincexa indoleque waso firstindol isolatedillouse byprimeiramente treatmenttratando ofa thetintura indigoíndigo dyecon with oleumaceite.
 
==Historia==
183.327

edicións