Diferenzas entre revisións de «Alcalófilo»

==Usos e investigacións futuras==
 
AlkaliphilesOs promisealcalófilos severalprometen interestingvarios usesusos forinteresantes en [[biotechnologybiotecnoloxía]] ande futurefuturas researchinvestigacións. AlkaliphilicOs methodsmétodos ofalcalófilos regulatingde regular o pH ande producingproducir ATP areson ofinteresantes interestpara in thea scientificcomunidade communitycientífica. HoweverPorén, perhapsquizais thea greatestmaior areaárea ofde interestinterese fromdos alkaliphilesalcalófilos liesson inalgúns theirdos [[enzymes]]seus encimas: alkaline [[proteases]] alcalinas; starch-degradingencimas enzymesque degradan o [[amidón]]; [[cellulasescelulase]]s; [[lipaseslipase]]s; xylanasesxilanases; pectinases; chitinasesquitinases ande os theirseus [[metabolitesmetabolito]]s, includingcomo: 2-phenylaminefenilamina; [[carotenoidscarotenoide]]s; [[siderophoressideróforo]]s; derivados do [[cholicácido acidcólico]] derivatives ande [[organicácido orgánico|ácidos acidsorgánicos]]. ItEspérase isque hopedfuturas thatinvestigacións furthernos researchencimas intoalcalófilos alkaliphilicpermitirán enzymesutilizalos willen allowcondicións scientists to harvest alkaliphiles' enzymes for use in basic conditionsbásicas.<ref>Higashibata, Akira, Taketomo Fujiwara, and Yoshihiro Fukumori. "Studies on the Respiratory System in Alkaliphilic Bacillus; a Proposed New Respiratory System." Extremophiles 2 (1998): 83-92. Print.</ref> ResearchAs aimedinvestigacións atque discoveringtratan alkaliphile-producedde antibioticsdescubrir showed[[antibiótico]]s someproducidos success,por yetalcalófilos hastiveron beenalgún heldéxito, atpero baynon byse thedesenvolveron factporque thatalgúns someprodutos productsa producesaltos atpHs highson pHinestables aree unstablenon andse unusablepoden atusar a physiologicalpHs pH rangefisiolóxicos.<ref>HORIKOSHIHorikoshi, KOKIKoki. "Alkaliphiles: Some Applications of Their Products for Biotechnology." MICROBIOLOGYMicrobiology ANDand MOLECULARMolecular BIOLOGYBiology REVIEWSReviews 63.4 (1999): 735-50. Print.</ref>
 
==Exemplos==
191.142

edicións