Diferenzas entre revisións de «Alcalófilo»

==Diferenzas na produción de ATP en alcalífilos==
 
InAdemais additiondo tométodo thedo methodtransporte ofde protonprotóns extrusionmencionado discussed aboveantes, itcrese isque believedo thatmétodo thexeral generalde methodrespiración ofcelular cellulardiferente respirationnos isalcalófilos differentobrigados inque obligatenos alkaliphilesneutrófilos. asEn comparedxeral, toa neutrophiles.produción Generally,de [[adenosín trifosfato|ATP]] productionfunciona operatesestabilizando byun establishing agradiente protonde gradientprotóns (greatermaior concentración de H<sup>+</sup> concentrationfóra outsideda the membranemembrana) ande aun transmembranepotencial electricaleléctrico potentialtransmembrana (withcon acarga positiveposiiva chargefóra outsideda the membranemembrana). HoweverPorén, sincecomo alkaliphilesos havealcalófilos ateñen un gradiente reversedde pH gradientinvertido, itparecería wouldque seema thatprodución de ATP, production—whichque isestá basedbaseada onnunha apotente strongforza protonprotón motive force—wouldmotriz, bequedaría severelygravemente reducedreducida. HoweverPorén, theo oppositeverdadeiro isé trueo contrario. ItPropúxose hasque beenaínda proposedque thato whilegradiente thede pH gradientfoi has been reversedinvertido, theo transmembranepotencial electricaleléctrico potentialtransmembrana isé greatlymoi increasedincrementado. ThisEste increaseincremento inna chargecarga causescausa thea productionprodución ofde greatermaiores amountscantidades ofde ATP bypor eachcada translocatedprotón protontranslocado whencando drivenpasa throughpor anunha [[ATPase]].<ref>Higashibata, Akira, Taketomo Fujiwara, and Yoshihiro Fukumori. "Studies on the Respiratory System in Alkaliphilic Bacillus; a Proposed New Respiratory System." Extremophiles 2 (1998): 83-92. Print.</ref><ref>Hirabayashi, Toshikazu, Toshitaka Goto, Hajime Morimoto, Kazuaki Yoshimune, Hidetoshi Matsuyama, and Isao Yumoto. "Relationship between Rates of Respiratory Proton Extrusion and ATP Synthesis in Obligately Alkaliphilic Bacillus Clarkii DSM 8720T." J Bioenerg Biomembr 44 (2012): 265-72. Print.</ref> Research inAs thisinvestigacións areanesta isárea ongoingcontinúan.
 
==Usos e investigacións futuras==
191.015

edicións