Diferenzas entre revisións de «Alcalófilo»

==Introdución==
 
MicrobialO growthcrecemento inmicrobiano alkalineen conditionscondicións presentsalcalinas severalpresenta complicationsvarias tocomplicacións normalpara biochemicala activityactividade andbioquímica reproductionnormal e a reprodución, asxa highque o pH isalto detrimentalé toprexudicial normalpara cellularos processesprocesos celulares. ForPor exampleexemplo, alkalinitya canalcalinidade leadpode tocausar a [[DenaturationDenaturalización (biochemistrybioquímica)|denaturationdesnaturalización]] ofdo DNAADN, instabilitya ofinestabilidade theda [[plasmamembrana membraneplasmática]] ande inactivationa ofinactivación cytosolicdos [[enzymesencima]]s citosólicos, as well asxunto othercon unfavorableoutros physiologicalcambios changesdesfavorables.<ref>Higashibata, Akira, Taketomo Fujiwara, and Yoshihiro Fukumori. "Studies on the Respiratory System in Alkaliphilic Bacillus; a Proposed New Respiratory System." Extremophiles 2 (1998): 83-92. Print.</ref> ThusAsí, topara adequatelysortear circumventadecuadamente theseestes obstaclesproblemas, alkaliphilesos mustalcalófilos eitherdeben possessposuír specificunha cellularmaquinaria machinerycelular thatespecífica worksque bestfuncione inmellor theen alkalinecondicións rangealcalinas, orou theyben mustdeben haveter methodsmétodos ofpara acidifyingacidificar theo cytosol[[citosol]] inen relationrelación toco the extracellularmedio environmentextracelular. ToPara determinedeterminar whichcal ofdestas thedúas aboveposibilidades possibilitiesutiliza anun alkaliphile usesalcalófilo, experimentationa hasexperimentación demonstrateddemostrou thatque alkaliphilicos enzymesalcalófilos possessteñen relativelyencimas normalcon pHpHs óptimos relativamente habituais, polo que non están adaptados a pHs optimumsaltos. TheA determinationdeterminación thatde theseque enzymesestes functionencimas mostfuncionan efficientlymáis neareficientemente physiologicallya pHs próximos neutralao pH rangesfisiolóxico neutro (aboutentre 7.,5-8.,5) wasfoi oneun ofdos theprimeiros primarypasos stepspara indescubrir como elucidatingsobrevivían howos alkaliphilesalcalófilos survivenos intenselyseus basicambientes environmentsbásicos. BecauseComo the cytosolico pH mustcitosólico remaindebe nearlypermanecer neutralcase neutro, alkaliphilesos mustalcalófilos havedeben oneter orun moreou mechanismsmáis ofmecanismos acidifyingpara the [[cytosol]] when in the presence of aacidificar highlyo alkalineseu environmentcitosol.
 
==Mecanismos de acidificación citosólica==
190.959

edicións