Diferenzas entre revisións de «Diferenciación celular»

Os [[factor de crecemento|factores de crecemento]] compoñen o segundo maior conxunto de candidatos para ser reguladores epixenéticos da diferenciación celular. Estes morfóxenos son fundamentais para o desenvolvemento, e inclúen as [[proteínas morfoxenéticas do óso]], os [[factor de crecemento transformante|factores de crecemento transformantes]] (TGFs), e os [[factor de crecemento de fibroblastos|factores de crecemento de fibroblastos]] (FGFs). Os TGFs e FGFs manteñen a expresión de OCT4, SOX2, e NANOG por unha sinalización ''[[augas abaixo]]'' das proteínas [[SMAD (proteína)|Smad]].<ref name = "Mohammad"/> A depleción de factores de crecemento promove a diferenciación de células nais embrionais, mentres que os xenes con cromatina bivalente poden facerse máis restritivos ou máis permisivos na súa transcrición.<ref name = "Mohammad"/>
 
SeveralOutras othervías signalingde pathwayssinalización areconsidéranse alsotamén consideredcandidatos to be primary candidatesprincipais. CytokineAs [[leukemia inhibitorycitocina]]s [[factor inhibidor da leucemia|factores inhibidores da leucemia]]s areestán associatedasociadas withco themantemento maintenancedas ofcélulas mousenais ESCsembrionais inde anrato undifferentiateden stateestado indiferenciado. ThisIsto isconséguese achievedpor throughmedio itsda activationactivación ofnelas theda vía Jak-STAT3 pathway, whicha hascal beené shownnecesaria toe besuficiente necessarypara manter a andpluripotencia sufficientdestas towardscélulas maintainingnais mouseembrionais ESCde pluripotencyrato.<ref name = "Niwa">{{cite journal |pmid=9649508 |doi=10.1101/gad.12.13.2048 |author=Niwa H, Burdon T, Chambers I, Smith A |title=Self-renewal of pluripotent embryonic stem cells is mediated via activation of STAT3 |journal=Genes Dev |year=1998 |volume=12 |issue=13 |pages=2048–60 |pmc=316954}}</ref> O [[Retinoicácido acidretinoico]] canpode induceinducir differentiationa ofdiferenciación das células embrionais humanhumanas ande mousede ESCsrato,<ref name = "Mohammad"/> ande a [[sinalización Notch signaling]] isestá involvedimplicada inna theproliferación proliferatione andautorenovación self-renewalde ofcélulas stem cellsnais. FinallyFinalmente, o [[Sonic hedgehog]], inademais additiondo toseu itspapel rolecomo asmorfóxeno, promove a morphogen,diferenciación promotesde embryoniccélulas stemnais cellembrionarias differentiatione anda theautorrenovación self-renewalde ofcélulas somaticnais stem cellssomáticas.<ref name = "Mohammad"/>
 
The problem, of course, is that the candidacy of these signaling pathways was inferred primarily on the basis of their role in development and cellular differentiation. While epigenetic regulation is necessary for driving cellular differentiation, they are certainly not sufficient for this process. Direct modulation of gene expression through modification of transcription factors plays a key role that must be distinguished from heritable epigenetic changes that can persist even in the absence of the original environmental signals. Only a few examples of signaling pathways leading to epigenetic changes that alter cell fate currently exist, and we will focus on one of them.
187.785

edicións