Abrir o menú principal

Cambios

 
=====Grupo de proteínas Trithorax (TrxG)=====
Alternativamente, despois de recibiren sinais de diferenciación, as proteínas PcG recrútanse nos promotores de factores de transcrición de pluripotencia. As células nais embrionais deficientes en PcG poden empezar a diferenciarse pero non poden manter o fenotipo diferenciado.<ref name= "Christophersen"/> Simultaneamente, os xenes que promocionan a diferenciación e desenvolvemento son activados polos reguladores da cromatina do grupo Trithorax (TrxG) e perden a súa represión.<ref name= "Christophersen"/><ref name = "Guenther"/> As proteínas TrxG son recrutadas en rexións con alta actividade transcricional, nanas que catalizan a trimetilación da histona H3 na lisina 4 (H3K4me3) e promovepromoven a activación de xenes por medio da acetilación de histonas.<ref name = "Guenther"/> As PcG ande TrxGos complexescomplexos engageTrxG inestablecen directunha competitioncompetición anddirecta aree thoughtcrese toque beson functionallyfuncionalmente antagonisticantagonistas, creatingcreando aten differentiation[[loci]] andque development-promotingpromoven locio whatdesenvolvementoe isdiferenciación, termedque ase “bivalentdenomina domain”“dominio andbivalente” renderinge thesefan que estes xenes genessensibles sensitivesufran tounha rapidrápida inductionindución orou repressionrepresión.<ref name = "Meissner">{{cite journal |pmid=20944600 |doi=10.1038/nbt.1684 |author=Meissner A |title=Epigenetic modifications in pluripotent and differentiated cells |journal=Nat Biotechnol |year= 2010 |volume=28 |issue=10 |pages=1079–88}}</ref>
 
=====Metilación do ADN=====
174.614

edicións