Consello Europeo: Diferenzas entre revisións

Liña 11:
 
Oficialmente encárgase de dar á Unión os impulsos necesarios para o seu desenvolvemento e define as orientacións políticas xerais.
Ten un carácter eminentemente político. No seu seo tamén se discuten todos os temas importantes que concirnen á UE e ás súas políticas e decídense ou propóñense os nomeamentos importantes. Así, é o Consello Europeo quen propón ao [[Parlamento europeo]], a través do seu Presidente, un candidato á presidencia da [[Comisión Europea]], e é ao '''Consello Europeo''' a quen corresponde, co acordo do Presidente da [[Comisión Europea]], ao [[Alto Representante da Unión para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade|Alto Representante da Unión para Asuntos Exteriores]].
Ao final de cada reunión oficial do Consello Europeo publícanse as Conclusións da Presidencia onde aparece todo o acordado na reunión. Sobre a base do devandito informe, o '''Presidente do Consello Europeo''' comparece para dar conta da presidencia ante o '''Parlamento Europeo'''.