Diferenzas entre revisións de «Wikipedia:Edita con afouteza»

sigo traducindo
(sigo traducindo)
(sigo traducindo)
 
===Espazo Portal===
Para cambios de deseño, bótalle un ollo á sección seguinte. Fíxate en que o esquema de cores utilitadas en [[Portal:Portada|portals]] potpode nonon ser necessàriamentnecesariamente arbitrariarbitrario. PerPor exempleexemplo, un portal relacionatrelacionado amb uncun país perpode utilitzarutilizar elsas colorscores deda labandeira bandera pròpiapropia. ÉsÉ unaunha bonaboa pràcticapráctica proposarpropor abansantes elsos canviscambios de disseny endeseño lana pàginapáxina de discussiódiscusión.
 
=== CanvisCambios de disseny deseño===
CalCómpre precaucióter abanscoidado antes de ferfacer canviscambios essencialsimportantes en elno dissenydeseño de certescertas pàginespáxinas que nonon sónson articlesartigos. SovintÉ ésmellor millorprobar provarantes abansos els canviscambios (en unana [[ViquipèdiaWikipedia:SobrePáxina lesde provesprobas|pàginapáxina de provesprobas]] deldo vostreteu espaiespazo d'usuaride ousuario enou unanunha subpàginasubpáxina deda la pàginapáxina en qüestiócuestión), ie discutir elo canvicambio proposatproposto ambcon altresoutros editorseditores abansantes de fer-lolevalo efectiua cabo. QuanCando diferentsdiferentes usuarisusuarios editeneditan elo disseny dedeseño talsdestas pàginespáxinas, elsos diferentsdiferentes plansplanos poden estar en conflicteconflito ie laa pàginapáxina potpode empitjorarempeorar mésmáis queca millorarmellorar.
 
AixòIsto passapasa especialmentespecialmente en pàginespáxinas altamentaltamente visitadesvisitadas, comcomo lesas enllaçadesligadas desdesde deas les caixescaixas de navegaciónavegación aá l'esquerra deesquerda lada pantalla. SovintAdoitan utilitzenusar formatsformatos complicatscomplicados perpara transmetretransmitir laa sevasúa informacióinformación ie poden haverrequerir requeritcerto certesforzo esforçpara perfacelos acómodos fer-lesde amigablesusar aás persoas l'usuariusuarias. AAmais mésalgunhas algunespáxines pàgines pertanyenpertencen a col·leccionscoleccións ambcun unformato formatpensado pensat per apara ser uniforme. NoNon hauríeuse dedeberían ferfacer canviscambios nonon consensuatsconsensuados en elno dissenydeseño d'aquestsdestes tipustipos de pàginespáxinas. ElsOs exemplesexemplos incloueninclúen laa PàginaPáxina Principal (quinque ennalgún alguncaso casse esprotexe protegeixde permanentmentforma permanente), elo [[Portal deda Comunitatcomunidade]], elo grup de contingut Presentat de pàgines, i el grup que consta de Portal:Contents i les seves subpàgines, així com esdeveniments de Portal:Current. Això no s'aplica a articles o portals normals.
 
Com a exemples es poden citar la [[Portada]] (que està permanentment protegida), el [[Viquipèdia:Portal|Portal comunitari]], la [[Viquipèdia:Articles de qualitat|pàgina d'articles destacats]], la [[Viquipèdia:Actualitat|pàgina d'actualitat]] o la [[Portal:Portada|portada de portals]]. No és el cas d'articles o portals enciclopèdics.
128.430

edicións