Diferenzas entre revisións de «Sulfona»

==Aplicacións==
===Solventes===
O [[Sulfolanesulfolano]] isé probablyprobablemente thea sulfonesulfona producedproducida ona themaior largest scaleescala. Utilízase Itpara isextraer usedcompostos toaromáticos extract valuable aromatic compoundsvaliosos ("BTX") fromdo petroleum[[petróleo]].<ref name=Ullmann/>
 
===Polímeros===
SomeAlgúns polymers[[polímero]]s que containingconteñen sulfonegrupos groupssulfona haveestán gainedgañando prominenceimportancia inno thecampo fielddos ofplásticos engineeringde plasticsenxeñaría. VariousVarios materialsmateriais exhibitdeste hightipo strengthmostran andunha resistancealta toforza oxidatione resistencia á oxidación, corrosioncorrosión, highaltas temperaturestemperaturas, ande deformación (''creep'') underbaixo stressestrés. ForPor exampleexemplo, somealgúns areson valuablemateriais asvaliosos como substitutos replacementsdo forcobre copperen intuberías domesticdomésticas hotde waterauga plumbingquente.<ref>{{cite book | last = Fink | first = Johannes | title = High Performance Polymers | publisher = William Andrew | location = Norwich | year = 2008 | isbn = 978-0-8155-1580-7 }}</ref> Os Precursorsprecursores todeses suchpolímeros polymersson are theas sulfonessulfonas [[bisphenolbisfenol S]] ande [[4,4'-dichlorodiphenyldiclorodifenil sulfonesulfona]].
 
===Farmacoloxía===
ExamplesExemplos ofde sulfonessulfonas inusadas pharmacologyen includefarmacoloxía son a [[dapsonedapsona]], aun drugfármaco formerlyusado used as ancomo [[antibioticantibiótico]] tocontra treata [[leprosylepra]], a [[dermatitisdermatite herpetiformisherpetiforme]], a [[tuberculosistuberculose]], orou a [[pneumocystispneumoía pneumoniapor Pneumocystis]] (PCP). SeveralVarios ofdos itsseus derivativesderivados, suchcomo asa [[prominpromina]], haveforon similarlyigualmente beenestudados studiedou orestán actuallyaplicándose beenactualmente appliedcomo in medicinemedicinas, butpero inen generalxeral sulfonesas aresulfonas ofson farmoito lessmenos prominenceimportantes inen pharmacologyfarmacoloxía thanque, forpor exampleexemplo, theas [[Sulfonamidesulfamida]]s (medicinesulfonamidas)|sulfonamides]].<ref>{{cite book | author = Charles R. Craig, Robert E. Stitzel | title = Modern Pharmacology with Clinical Applications | publisher = Lippincott Williams & Wilkins | location = Hagerstwon | year = 2004 | isbn = 978-0-7817-3762-3 }}</ref><ref>{{cite book | author = Victor Alexander Drill, Joseph R.Di Palma | title = Drill's Pharmacology in Medicine | publisher = McGraw-Hill | location = New York | year = 1971 | isbn = 978-0-07-017006-3 }}</ref>
 
==Nomenclatura==
185.149

edicións