Diferenzas entre revisións de «ARN transferente-mensaxeiro»

 
==Elementos xenéticos móbiles e o xene do ARNtm==
[[ImageFicheiro:ssraHistory2.jpg|thumbminiatura|rightdereita|400px|HistoryHistoria ofdo ''ssrA''. PrecursorMóstranse RNAsos areARN shownprecursores, whosecuxas dashedporcións portionsen aretrazo exciseddescontinuo duringson maturationescindidas durante a maduración. TheOs permutedxenes genespermutados produceproducen bothtanto ana acceptorpeza pieceaceptora (reden vermello) andcoma codinga piececodificante (blueen azul); dottedas linesliñas markpunteadas secondarymarcan structuresas notestruturas alwayssecundarias presentque non sempre están presentes. AbbreviationsAs abreviaturas son: TLD, tRNA-likedominio domainde tipo ARNt; MLR, mRNA-likerexión regionde tipo ARNm; ITS, internalespazador transcribedtranscrito spacerinterno; P, pairedrexión regionapareada; PK, pseudoknotpseudonó; RF, readingmarco de framelectura.]]
O ''ssrA'' isé bothtanto aunha targetdiana forpara somealgúns mobile[[ADN]] DNAsmóbiles and acoma passengerun onpasaxeiro othersdoutros. ItPode hasser beeninterrompido foundpor interruptedtres bytipos threede typeselementos ofmóbiles. mobilePor elements.medio Byde differentdistintas strategiesestratexias noneningún ofdeles theseinterrompe disrupta genefunción functiondo xene: group Ios [[intronsintrón]]s removedo themselvesgrupo byI selfelimínanse eles mesmos por [[auto-splicing]], os [[rickettsialelementos palindromicpalindrómicos elementsde rickettsias]] (RPEs) insertinsírense inen innocuoussitios sitesinocuos, ande integrase-encodingas [[genomicilla xenómica|illas islandsxenómicas]] splitque theircodifican targetintegrases cortan o seu ''ssrA'' yetdiana restorepero therestauran split-offa porción portioncortada.<ref>{{cite journal |author=Kirby JE, Trempy JE, Gottesman S |title=Excision of a P4-like cryptic prophage leads to Alp protease expression in Escherichia coli |journal=J. Bacteriol. |volume=176 |issue=7 |pages=2068–81 |year=1994 |month=April |pmid=7511583 |pmc=205313 |doi= |url=http://jb.asm.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=7511583 |accessdate=2010-07-14}}</ref><ref>{{cite journal |author=Williams KP |title=The tmRNA Website: invasion by an intron |journal=Nucleic Acids Res. |volume=30 |issue=1 |pages=179–82 |year=2002 |month=January |pmid=11752287 |pmc=99078 |doi= 10.1093/nar/30.1.179|url=http://nar.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=11752287 |accessdate=2010-07-14}}</ref><ref>{{cite journal |author=Dwyer DS |title=Selfish DNA and the origin of genes |journal=Science |volume=291 |issue=5502 |pages=252–3 |year=2001 |month=January |pmid=11253208 |doi= 10.1126/science.291.5502.252|url=http://www.sciencemag.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=11253208 |accessdate=2010-07-14}}</ref><ref>{{cite journal |author=Williams KP |title=Traffic at the tmRNA gene |journal=J. Bacteriol. |volume=185 |issue=3 |pages=1059–70 |year=2003 |month=February |pmid=12533482 |pmc=142792 |doi= 10.1128/JB.185.3.1059-1070.2003|url=http://jb.asm.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=12533482 |accessdate=2010-07-14}}</ref>
 
Non-chromosomalOs ''ssrA'' wasnon firstcromosómicas detectedforon indetectados anun genomicestudo surveyxenómico ofde mycobacteriophagesmicobacteriófagos (inno 10% of thedos phagesfagos).<ref name="Hat06">{{cite journal |author=Hatfull GF, Pedulla ML, Jacobs-Sera D, ''et al.'' |title=Exploring the mycobacteriophage metaproteome: phage genomics as an educational platform |journal=PLoS Genet. |volume=2 |issue=6 |pages=e92 |year=2006 |month=June |pmid=16789831 |pmc=1475703 |doi=10.1371/journal.pgen.0020092 |url=http://dx.plos.org/10.1371/journal.pgen.0020092 |accessdate=2010-07-14}}</ref> OtherOutros [[transposontransposón|mobileelementos elementsmóbiles]] includingcomo plasmidsos and[[plásmido]]s e genomicillas islandsxenéticas havepoden beenser foundportadores bearingde ''ssrA''. OneUn interestingcaso caseinteresante isé ''Rhodobacter sphaeroides'' ATCC 17025, whosecuxo nativexene tmRNAde geneARNtm isnativo disruptedestá byinterrompido apor unha genomicilla islandxenómica; unlikea alldiferenza otherdoutras [[genomicillas islands]]xenómicas innos tmRNAxenes do ARNtm (orou tRNAdo ARNt) genesesta thisilla islandten hasinactivado inactivatedo thexene nativediana targetnativo genesen without restorationrestauración, yetpero compensatescompénsao byao carryingportar itso ownseu tmRNApropio gene.xene Ade veryARNtm. unusualUn relativeparente ofdo ''ssrA'' ismoi foundpouco inusual theencóntrase lyticno mycobacteriophagemicobacteriófago lítico DS6A, thatque encodescodifica littlepouco moremáis thanque theo TLD.
 
==Notas==
190.131

edicións