Diferenzas entre revisións de «Axuda:Como trocar o nome dunha páxina»

→‎Notes: Observacións
(Sección Como proceder)
(→‎Notes: Observacións)
Unha vez no artigo, preme no vínculo "mover" que hai nunha das pestanas superiores da páxina. Perguntaráseche polo nome novo da páxina e terás a opción de mover tamén a páxina de discusión do artigo. A menos que saibas o que estás a facer é máis seguro contestar que si. Fai clic en "mover páxina" e a páxina receberá o novo título inmediatamente. O título vello convertiráse nunha [[Wikipedia:redirect|páxina de redirección]].
 
== NotesObservacións ==
 
A función "mover páxina" conserva o [[Wikipedia:historial|historial]] completo do artigo, antes e logo da mudanza, nun único lugar, como se o artigo se denominase ''sempre'' desa maneira. Polo tanto, é preferíbel usar este método mellor que recortar texto dun artigo e pegalo noutro novo: as revisións anteriores, notas e atribucións non se manterían se se fai así. Así e todo, ás veces recortar e pegar é precisamente o máis conveniente, como cando se subdivide unha páxina. En caso de utilizar este método, habería que incluir unha nota na páxina de discusión do artigo novo que referise de onde procede o texto.
The "move page" function keeps the entire [[Wikipedia:page history|edit history]] of the article, before and after the move, in one place, as if the article were ''always'' named that way. So, it's preferable to use this method over just cutting text out of one article and pasting it into a new one; old revisions, notes, and attributions are harder to keep track of it you do that. (But you may have to if, for instance, you're splitting a page into multiple topics. If you do, please include a note in the new article's summary and talk page of where you took the text from.)
 
A operación de mudanza de nome móstrase no historial da páxina co título vello. Porén, se a páxina se volve a mover para o nome anterior, o historial da páxina co título intermedio mostra exclusivamente o último movemento, xunto co nome do wikipedista mais coa hora da primeira vez que se moveu. En consecuencia, pérdense o nome do usuario que primeiro moveu a páxina e a hora do segundo movimento (exceito o que se vexa en "Cambios recentes").
The move itself is shown in the edit history of the page with the old title. However, if the page is moved back, the edit history of the page with the intermediate title shows the latest move only, with the corresponding user name, but with the date and time of the first move(!), see also [[Talk:PETA]]. Accordingly, the name of the user who moved the page the first time and the date and time of the second move are lost (except that they appear in the Recent Changes).
 
Se o título novo xa existe e non é simplemente unha redirección sen historia (e, ás veces, mesmo así), o wiki dirache que non se lle pode mudar o nome ao artigo. Nesta situación, deberás xuntar manualmente as dúas páxinas ou (só se non hai contido real na páxina) pedir unha votación para que se elimine e, unha vez logrado isto, proceder ao troco de nome. O feito de mover un artigo para un que era unha redirección require que a redirección apunte para a páxina que se vai mover.
If the new title already exists and isn't just a redirect with no history (and sometimes even then), the wiki will tell you that you can't rename the article. You'll either have to manually merge the two pages together, or—only if there's no real content in the page—[[Wikipedia:Votes for deletion|ask to have it deleted]] to make room for moving the page.
 
Hai que lembrar que as redireccións a redireccións non se siguen automaticamente. É lóxico e así se deseñou o software: evítanse os círculos viciosos e as innumerábeis redireccións que se coñecen como "vinculos spaghetti". <font color=red>Unha vez movida unha páxina, utiliza sempre "Páxinas que ligan con esta" para arranxar as redireccións múltiples e para asegurarte de que non se racharon vínculos</font>. Porén, esta operación non a debes acometer inmediatamente: espera unhas horas para asegurarte de que ninguén se opuxo á mudanza de nome e desfixo a túa.
Another thing to remember is that redirects to redirects aren't automatically followed (this prevents infinite loops and spaghetti linking). <font color=red>After moving, be sure to check the ''What links here'' for your page and fix the links for any multiple redirects to point to the new location.</font> But this can be troublesome because your new moving might be undone (see below) soon. Take some time to make sure there is no objection to your moving.
 
Convén que copies a mensaxe "Páxina ... movida para ..." á nova páxina de discusión, particularmente no caso de ter habido debate sobre o nome da páxina.
It is useful to copy the message "Page ... moved to ..." to the new talk page, especially if there has been discussion about the name of the page.
 
Moving an article over a redirect requires that the redirect points at the page being moved.
 
== Other known bugs ==
17.175

edicións