Diferenzas entre revisións de «Switch»

Correccións da lingua e categoría Informática
(Correccións da lingua e categoría Informática)
Dende faihai tempo, a necesidade de interconectar ordenadores é primordial. Comezouse co uso dos [hub] ou concentradores, que o único que facían era xuntar fisicamente tóda-lastódalas liñas que lle chegaban, coa única particularidade de que amplificábaasas amplificaba. É dicir, se tiña doce entradas e chegáballelle chegaba un dato por unha delas, este debolvía ese dato, amplificado, polas outras once.
 
Máis adiante, este obsoleto dispositivo evolucionou, e chamouse '''switch''' ou conmutador. Trátase dunha '''matriz intelixente, que leendolendo a [[MAC]] (dirección física da tarxeta de rede do equipo), saberá porquepor que saída manda-lo dato''' (amplificado tamén).
 
Esta distinción evita a saturación doutras liñas e equipos, xa que a chegada dun dato non desexado a un equipo, fai que este teña que collelo, lee-la MAC de destino (na tarxeta de rede) e rexeitalo. Ademáis, ó estar ocupada a liña, pode haber colisións.
 
Esta distinción evita a saturación doutras liñas e equipos, xa que a chegada dun dato non desexado a un equipo, fai que este teña que collelo, leele-la MAC de destino (na tarxeta de rede) e rexeitalo. AdemáisAdemais, ó estar ocupada a liña, pode haber colisións.
 
==FUNCIONAMENTO==
 
 
'''Primeiro'''
Supoñamos que encendemos toda unha sala de ordenadores e co switch. Cando os equipos comecen a enviar datos, o switch non saberá cal é a dirección MAC da tarxeta do equipo que entra por cada porto (debemos recordar que cada equipo conéctasese conecta a un porto de conmutador switch). Polo tanto, non lle queda outro remedio, maismáis que funcionar como un hub ordinario, repetindo o dato por tóda-lastódalas súas saídas.
 
Supoñamos que encendemos toda unha sala de ordenadores e co switch. Cando os equipos comecen a enviar datos, o switch non saberá cal é a dirección MAC da tarxeta do equipo que entra por cada porto (recordar que cada equipo conéctase a un porto de conmutador switch). Polo tanto, non lle queda outro remedio, mais que funcionar como un hub ordinario, repetindo o dato por tóda-las súas saídas.
 
 
'''Segundo'''
Ó entrar un dato por un porto, o switch leerálerá a MAC de orixe e anotará na súa taboa a correspondencia entre ese porto e a MAC leídalida.
 
Como xa dixemos, o switch difunde o dato como un hub. A información chegara a tódolos equipos conectados. Ós que non lles interese (non son os destinatarios) rexeitarannorexeitarano, mentres que os outros elaboran unha resposta.
Ó entrar un dato por un porto, o switch leerá a MAC de orixe e anotará na súa taboa a correspondencia entre ese porto e a MAC leída.
Como xa dixemos, o switch difunde o dato como un hub. A información chegara a tódolos equipos conectados. Ós que non lles interese (non son os destinatarios) rexeitaranno, mentres que os outros elaboran unha resposta.
 
 
'''Terceiro'''
O switch recibe agora, por un (ou máis) dos seus portos unha resposta. Agora xa poderá introducir na súa táboa a relacciónrelación entre eses portos e as MAC de orixe.
 
O switch recibe agora, por un (ou máis) dos seus portos unha resposta. Agora xa poderá introducir na súa táboa a relacción entre eses portos e as MAC de orixe.
 
 
[[image:Switch21.JPG|center|300px]]
 
 
 
*[[tormenta broadcast]]
*[[MAC]]
 
[[Category:Informática]]
13.785

edicións