Diferenzas entre revisións de «Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos»

<Typo word="xarope" find="\b([Xx])ardiñeir([oa])\b" replace="$1ardineir$2" />
<Typo word="xavelina" find="\b([Xx])abalina\b" replace="$1avelina" />
<Typo word="xávega" find="\b([Xx])[aá]begaábega\b" replace="$1ávega" />
<Typo word="xelea" find="\b([Xx])alea\b" replace="$1elea" /> <!-- ('''xelea real''') -->
<Typo word="xeneralizar" find="\b([Xx])eralizar\b" replace="$1eneralizar" />
179.273

edicións