Diferenzas entre revisións de «Monoteísmo»

→‎Teoloxia monoteista: correción ortográfica
(→‎Teoloxia monoteista: correción ortográfica)
*4-O novo paradigma faise consenso<ref>Thomas Kuhn</ref>
 
===TeoloxiaTeoloxía monoteistamonoteísta===
A etimoloxiaetimoloxía da palabra monoteismomonoteísmo ven do grego clásico "mono"=un, e "theos"=deus. Esta creenzacrenza dinos que hai un solo deus verdadeiro, e así a teoloxía que se lle vencella e a única verdadeira,e único camiño de salvación.Isto vai facer que,por primeira vez na historia, vexamos conflictosconflito co o único motivo da relixión. Un dos primeiros exemplos e o conflictoconflito de
[[Alexandría]]entre xudeosxudeus emigradosemigra-dos a esta cidade e a poboación helenizada. Esta derradeira ollaba cara os xudeosxudeus e veiaosvíaos coma superticiosossupersticiosos e arcaicos, con unha relixión que negaba as suassúas creenzascrenzas.Os xudeosxudeus por a suasúa banda,vivian vivían entre eles mesmos , sen misturarse co a poboación autoctonaautóctona. O filosofo xudeoxudeu [[Philón de Alexandría]] tentou de explicar as autoridades as crenzas xudeasxudías e quitarlle tensión a situación.Foi entón candoacando a poboación helenicahelénica souposoubo que os xudeosxudeus pagaban impostos a o templo de [[XerusalemXerusalén]] isto provocou un progromopródromo contra os xudeosxudeus.
No seculoséculo 1I vai apreceraparecer como unha pola do xudaismoxudaísmo o cristianismo(que será relixión oficial e única do [[Imperio Romano]] a partir do seculoséculo 4IV),seguindoa seguíndoa o Islam que aparece en Arabia no seculoséculo VII. 7,Serán estas tres relixións(3 monoteismosmonoteísmos)as que forxarán o mundo tal como e hoxe. Islam e cristianismo son universalistas e [[proselitistas]] ,o que vai enxendrarenxeñar innumerables guerras entre elas. O xudaismoxudaísmo que hoxe non e proselitista<ref>SlomoShlomo Sand "Como fué inventado el pueblo judío"</ref>mantivosemantívose perante seculosséculos vivindo en sociedades non xudeasxudías pero sinsen misturarse con elas<ref>deut 7-3"No te cases con ellos (los gentiles, de los cuales hace mención en los versículos anteriores), no des a tu hija al hijo de élel, y no tomes la hija de él para tu hijo".</ref>HoxeenHoxe en día en Israel non se poden casar persoas de relixións diferentes. Tamén cabe sinalar o freo para as ciencias que supuxeron os monoteismosmonoteísmos<ref> Michel Onfray"Traité d´atheologie"</ref>.Lembremos os problemas de [[Galileo]] obrigado a desdecirsedesdicirse ou de [[miguelmíguela Servet]] queimado na fogeirafogueira,tamén como a ciencia decaeu no [[Islam]] depoisde pois dos escritos de [[Al-GaziliAlgalia]] <ref>Neil de Grasse conferencia "o deus dos buratos"</ref>.Vexamos tamén como entre os israelitas [[Spinoza]] foi excluidoexcluído do xudaismoxudaísmo por os seus escritos .
A partir do seculoséculo das luces, en occidente o monoteismomonoteísmo cristiá(especialmente o catolicismo)deixa de ser un freo, prapara ciencia.Chegados a o seculoséculo 20XX catolicismo e xudaismoxudaísmo reformado aceptan a [[Teoría da evolución das especies]] e mais a cosmo-xenese do [[Big Bang]]. No entanto no Islam,xudaismo xudaísmo ortodoxo e sectas evanxelistas(sobre todo en USA)tentan de aferrarse aos textos sagrados, buscando maneiras alimbicadasalambicadas de casar textos e feitos cientificoscientíficos<ref>conferencias william Lane Craig</ref>.O monoteismomonoteísmo estivo case sempre ligado a o fundamentalismofunda mentalismo relixioso, por a idea subxacente de verdade unicaúnica. Ren de outro non podendo ter razón, e non sendo mais ca paganismo ou ateismoateísmo. Outra das carctristicascaracterísticas dos 3 grandes monoteismosmonoteísmos e o seu mesinismomesianismo. No xudaismo,xudaísmo(agás os xudeos[[xudeus mesianicosmesiánicos]] que coidan quque o mesías foi [[XesusXesús]] ) agardan o [[Mesías]] noen un futuro que denominan "tempos mésianicosmesiánicos" que terán varias etapas
*1-guerra Guerra de Gog e Magog(as nacións contra [[Israel]] <ref>Ezequiel 38-39</ref>
*2- Retorno do profeta [[Elias]] que traeratraerá con sigo o Mesías
*3- Tempos mesianicosmesiánicos
*4- hiyathiato hametim(resurreciónresurrección dos mortos)
*5- Yom hadim(día do xuizoxuízo)
*6- Olam haba(tempo da eternidade)
O retorno do Mesías no cristianismo<ref>ApocalipsisApocalipses de San Xan</ref>ven descrito no libro do apocalipse ou revelacións. Se ben a interpretacioninterpretación muda segúnsegundo as distintas igrexiasigrexas cristiascristiás podemos resumilo asiasí
* Chegada do fin dos tempos
* Retorno de xesus[[Xesús]] a terra
*Resurreción Resurrección dos mortos
* Loita co anticristo
*Renovacion Renovación da creación
* Establecemento do reino de Deus
No [[Islam]] tamentamén se fala do retorno do [[Mahdi]] nos [[hadiz]] .unha Unha persoa, descendente de [[Mahoma]]<ref> Sunan Abu-Dawud, « Book 36: The Promised Deliverer (Kitab Al-Mahdi) n°4271</ref> que virá no fin do tempo e anunciara a chegada de [[xesúsXesús]] que e ó Mesías e que loitarialoitaría e vencería a o falso Mesías chamado Dajjal (en arabeárabe : المَسيح الدّجّال al-masīḥ ad-dajjāl).Logo o Mahdi e mais XesusXesús quedarían na terra un tempo.
Podemos ver nas 3 relixións semellanza na [[escatoloxía]] . As tres comparten tamentamén, a idea de vida despois da morte,sendo os feitos de esta vida,os que determinaran o ben estar despois da morte.Esto defineoIsto defíneo o filosofo Michel Onfray<ref> Onfray "Traité d´atheologie"</ref>como "pulsión de morte" pois a morte, condiciona os feitos da vida
 
==Notas==
Usuario anónimo