Diferenzas entre revisións de «Operón»

O operón ''lac'' da bacteria ''[[Escherichia coli]]'' foi o primeiro operón que se descubriu e é o exemplo típico de funcionamento dun operón. Consta de tres xenes adxacentes estruturais (que interveñen no metabolismo da [[lactosa]]), un [[promotor (xenética)|promotor]], un [[Terminador (xenética)|terminador]], e un [[operador (xenética)|operador]]. O operón ''lac'' está regulado por varios factores como a dispoñibilidade de [[glicosa]] e de [[lactosa]]. Só está activo se na cñelula non hai glicosa pero si lactosa. é un exemplo de modelo desrepresible (inducible negativo).
 
== TheO operón ''trp'' operon ==
 
{{MainAP|trpOperón operontrp}}
 
DiscoveredO inoperón 1953''trp'' by(do [[Jacques Monodtriptófano]]) and colleagues, the trp operon inde ''E., coli'', wasdescuberto theen first1953 repressiblepor operon[[Jacques toMonod]] bee discovered.os seus Whilecolegas, thefoi laco operonprimeiro canoperón berepresible activatedque byse adescubriu. chemicalMentres que o operón ''lac'' pode ser activado pola ([[allolactosealolactossa]]), theo tryptophanoperón (Trp)''trp'' operoné isinhibido inhibitedpolo by a chemical (tryptophan)triptófano. Este This operonoperón containscontén fivecinco structuralxenes genesestruturais: trp E, trp D, trp C, trp B, ande trp A, whichque encodescodifican a [[tryptophantriptófano synthetasesintetase]]. Tamén Itcontén alsoun containspromotor aao promoterque whichse bindsune toa RNAARN polymerasepolimerase ande anun operatoroperador whichque blocksbloquea transcriptiona whentranscrición boundcando tose theune proteiná synthesizedproteína bysintetizada thepolo repressorxene generepresor (trp R), thatque bindsse toune theao operatoroperador. No Inoperón the ''lac operon'', lactosea bindslactosa toúnese theao repressorrepresor proteine andimpide preventsque iteste fromreprima repressinga transcrición genedos transcriptionxenes, whilementres inque theno trpoperón operon''trp'', tryptophano bindstriptófano toúnese theao repressorrepresor proteine andisto enablespermite itque too repressrepresor genereprima transcriptiona transcrición dos xenes. Ademais, Alsoa unlikediferenza thedo lacoperón operon''lac'', theo operón ''trp'' operoncontén containsun apéptido leaderlíder peptidee andunha ansecuencia [[attenuatoratenuador (geneticsxenética)|attenuatoratenuadora]], sequence whichque allowspermite forunha gradedregulación regulationgraduada.<ref>{{cite book |author=Cummings MS, Klug WS |title=Concepts of genetics |publisher=Pearson Education |location=Upper Saddle River, NJ |year=2006 |pages=394–402 |isbn=0-13-191833-8 |edition=8th}}</ref> ThisEste isé anun exampleexemplo ofde themodelo [[corepressorcorrepresor (geneticsxenética)|corepressiblecorrepresible]] model(represible negativo).
 
== Predición do número e organización de operóns ==
190.046

edicións