Diferenzas entre revisións de «Operón»

== Predicting the number and organization of operons ==
 
O número e organización de operóns foi estudado máis intensamente en ''[[E. coli]]''. Como resultado dos coñecementos adquiridos e dos coñecementos de xenómica, fixéronse predicións de operóns baseadas na secuencia xenómica dun organismo.
The number and organization of operons has been studied most critically in ''[[Escherichia coli|E. coli]]''. As a result, predictions can be made based on an organism's genomic sequence.
 
OneUn predictionmétodo methodde usespredición theutiliza intergenica distancedistancia betweeninterxénica readingentre frames[[ORF|marcos asde alectura]] primarycomo predictorun ofpreditor theprimario numberdo ofnúmero operonsde inoperóns theno genomexenoma. TheA separationseparación merelysimplemente changescambia theo framemarco ande guaranteesgarante thatque the reada throughlectura isé efficienteficiente. LongerExisten stretchestramos existmáis wherelongos operonsonde startos andoperóns stopempezan e acaban, oftena miúdo upde toata 40–50 bases.<ref>Salgado, H.; Moreno-Hagelsieb, G.; Smith, T.; Collado-Vides, J. (2000). "Operons in Escherichia coli: Genomic analyses and predictions". Proceedings of the National Academy of Sciences 97 (12): 6652–6657. doi:10.1073/pnas.110147297. PMC 18690. PMID 10823905.</ref>
 
AnUn alternativemétodo methodalternativo topara predictpredicir operonsoperóns isbaséase baseden onatopar finding''clusters'' genede clustersxenes nos que a whereorde genee orderorienración anddos orientationxenes isestá conservedconservado inen twodous orou moremáis genomesxenomas.<ref>Ermolaeva, M.; White, O.; Salzberg, S. (2001). "Prediction of operons in microbial genomes". Nucleic Acids Research 29 (5): 1216–1221. doi:10.1093/nar/29.5.1216. PMC 29727. PMID 11222772.</ref>
 
A predición de operóns é mesmo máis exacta se consideramos o tipo funcional de moléculas. As bacterias teñen agrupados os seus marcos de lectura en unidades, secuestrados polas súa coimplicación na formación de complexos protícos, vías metabólicas comúns, ou compartición de substratos e transportadores. Así, unha predición exacta debería ter en conta todos estes datos, o cal é unha difícil tarefa.
Operon prediction is even more accurate if the functional class of the molecules is considered. Bacteria have clustered their reading frames into units, sequestered by co-involvement in protein complexes, common pathways, or shared substrates and transporters. Thus, accurate prediction would involve all of these data, a difficult task indeed.
 
O laboratorio de [[Pascale Cossart]]'s laboratoryfoi waso theprimeiro firstque toidentificou experimentallyexperimentalmente identifytodos allos operonsoperóns ofdun a microorganismmicroorganismo, ''[[Listeria monocytogenes]]''. Os Theseus 517 polycistronicoperóns operonspolicistrónicos areforon listedlistados innun aestudo de 2009 studyque describía describingos thecambios globalglobais changesna intranscrición transcriptionque thattiñan occurlugar inen ''L. monocytogenes'' underbaixo differentdiferentes conditionscondicións.<ref>Toledo-Arana, A.; Dussurget, O.; Nikitas, G.; Sesto, N.; Guet-Revillet, H.; Balestrino, D.; Loh, E.; Gripenland, J. et al. (2009). "The Listeria transcriptional landscape from saprophytism to virulence". Nature 459 (7249): 950–956. doi:10.1038/nature08080. PMID 19448609.</ref>
 
==Notas==
190.249

edicións