Sistema termodinámico: Diferenzas entre revisións

m
sen resumo de edición
m (en revisión)
mSen resumo de edición
{{atención|Faltan algunhas palabras, necesita revisión ortográfica}}
- Nota: en revisión -
 
Un '''sistema termodinámico''' é unha parte do [[Universo]] que se illa para o seu estudo. Este 'illamento' pódese levar a cabo dun xeito real, no campo experimental, ou dun xeito ideal, cando se trata de abordar un estudo teórico.
 
Os sistemas termodinámicos clasifícanse segundo o grao de illamento que presentan coa súa contorna. Considérase ''contorna'' aquela parte do Universo que non é o sistema. Teóricamente, esa contorna é o resto do Universo, pero a nivel práctico se restringerestrinxe ás inmediaciones do sistema. Aplicando este criterio poden darse tres clases de sistemas.:
 
*''Sistema illado'', que é aquel que non intercambia nin [[materia]] nin [[enerxía]]. Un sistema ten múltiples xeitos de intercambiar enerxía co [[medio]]. Unha delas pode ser mediante unha transferencia neta de [[calor]], aínda que tamén se poden considerar intercambios de tipo [[traballo mecánico|mecánico]], no que se teñen en conta as deformaciones do [[contorno]] onde se atopa confinado o sistema coa súa contorna. Un exemplo deste clase podería ser un [[gas]] encerrado nun recipiente de paredes ríxidas o suficientemente grosas (paredes [[adiabático|adiabáticas]]) como para considerar que os intercambios de [[enerxía calorífica]]. É importante entender a diferenza entre enerxía térmica e calor. A calor é unha <>, concretamente é a transferencia de enerxía que se dá entre dous corpos que están en contacto directo, ou case, e que se atopan a distintas temperaturas. Comúnmente, fálase de <> do obxecto quente ao frío. Malia que o términotérmo de calor en si mesmo implica transeferencia de enerxía, por costume utilízanse as expresións <> ou <> para describir os cambios energéticosenerxéticos que ocorren durante un proceso sexan despreciables, xa que por hipótese non pode intercambiar enerxía en forma de [[traballo]].
 
*''Sistema pechado''. É o que pode intercambiar enerxía pero non materia co exterior. Multitude de sistemas pódense englobar nesta clase. O mesmo planeta [[Terra]]Se, se non se teñen en conta os intercambios de materia que poden ter lugar como consecuencia da chegada dos [[asteroide]]s ou [[meteorito]]s que chegan á súa superficie, pode considerarse un sistema pechado. Unha lata de sardinas tamén podería estar incluída nesta clasificaciónComo pode comprobarse non existen restricciones sobre o tamaño do sistema. O sistema pode ser inclusive o propio Universo.
 
*''Sistema aberto''. Nesta clase inclúense a maioría de sistemas que poden observarse na vida cotiá. Por exemplo, un [[vehículo]] motorizado é un sistema aberto, xa que intercambia materia co exterior cando é cargado, ou o seu condutor introdúcese no seu interior para conducilo, ou é cargado de [[combustible]] nun repostajerepostaxe, ou se consideran os gases que emite polo seu tubo de escape pero, ademais, intercambia enerxía coa contorna. Só hai que comprobar a calor que desprende o motor e os seus inmediaciones ou o traballo que pode efectuar carrexando carga.
 
Existen outros criterios para a clasificación de sistemas. A homogeneidad que poida presentar un sistema é un deles. Deste xeito fálase de sistemas:
 
*[[HomogéneoHomoxéneo]]s, se as propiedades [[macroscópico|macroscópicas]] de calquera parte do sistema son iguais en calquera parte ou porción do mesmo. O [[estado de agregación]] no que pode presentarse o sistema pode ser calquera. Por exemplo, unha sustancia sólida, pura, que se atopa cristalizada formando un monocristal é un sistema homogéneo, pero tamén o pode ser unha certa porción de auga pura ou unha [[disolución]], ou un gas retido nun recipiente pechado.
 
*[[HeterogéneoHeteroxéneo]]s, cando non ocorre o anterior
 
En [[Termodinámica]], os sistemas elixidos para o seu estudo presentan, usualmente, unha especial simplicidad. Os sistemas que se estudan son, generalmente, aqueles cuxo estado queda perfectamente determinado por ununha terna de [[variable de estado|variables de estado]]. Por exemplo, o estado dun gas pode ser descrito perfectamente cos valores da presión que hai no mesmo, a temperatura que presenta e o volume que ocupa. Nesta clase de sistemas, as variables non son absolutamente independentes, xa que existen ligaduras entre elas que poden ser descritas mediante [[ecuación de estado|ecuaciones de estado]].
 
 
==VéaseVéxase tamén==
*[[Equilibrio termodinámico]]
 
==Referencias==
Un '''sistema termodinámico''' é unha parte do [[Universo]] que se aisla para o seu estudo. Este <> pódese levar a cabo dun xeito real, no campo experimental, ou dun xeito ideal, cando se trata de abordar un estudo teórico.
 
Os sistemas termodinámicos clasifícanse segundo o grado de illamento que presentan coa súa contornaConsidérase ''contorna'' aquela parte do Universo que non é o sistema. Teóricamente, esa contorna é o resto do Universo, pero a nivel práctico se restringe ás inmediaciones do sistema. Aplicando este criterio poden darse tres clases de sistemas.
 
*''Sistema illado'', que é aquel que non intercambia nin [[materia]] nin [[enerxía]]Un sistema ten múltiples xeitos de intercambiar enerxía co [[medio]]. Unha delas pode ser mediante unha transferencia neta de [[calor]], aínda que tamén se poden considerar intercambios de tipo [[traballo mecánico|mecánico]], no que se teñen en conta as deformaciones do [[contorno]] onde se atopa confinado o sistema coa súa contorna. Un exemplo deste clase podería ser un [[gas]] encerrado nun recipiente de paredes ríxidas o suficientemente grosas (paredes [[adiabático|adiabáticas]]) como para considerar que os intercambios de [[enerxía calorífica]]É importante entender a diferenza entre enerxía térmica e calor. A calor é unha <>, concretamente é a transferencia de enerxía que se dá entre dous corpos que están en contacto directo, ou case, e que se atopan a distintas temperaturas. Comúnmente, fálase de <> do obxecto quente ao frío. Malia que o término de calor en si mesmo implica transeferencia de enerxía, por costume utilízanse as expresións <> ou <> para describir os cambios energéticos que ocorren durante un proceso sexan despreciables, xa que por hipótese non pode intercambiar enerxía en forma de [[traballo]].
 
*''Sistema pechado''. É o que pode intercambiar enerxía pero non materia co exterior. Multitude de sistemas pódense englobar nesta clase. O mesmo planeta [[Terra]]Se non se teñen en conta os intercambios de materia que poden ter lugar como consecuencia da chegada dos [[asteroide]]s ou [[meteorito]]s que chegan á súa superficie pode considerarse un sistema pechado. Unha lata de sardinas tamén podería estar incluída nesta clasificaciónComo pode comprobarse non existen restricciones sobre o tamaño do sistema. O sistema pode ser inclusive o propio Universo.
 
*''Sistema aberto''. Nesta clase inclúense a maioría de sistemas que poden observarse na vida cotiá. Por exemplo, un [[vehículo]] motorizado é un sistema aberto, xa que intercambia materia co exterior cando é cargado, ou o seu condutor introdúcese no seu interior para conducilo, ou é cargado de [[combustible]] nun repostaje, ou se consideran os gases que emite polo seu tubo de escape pero, ademais, intercambia enerxía coa contorna. Só hai que comprobar a calor que desprende o motor e os seus inmediaciones ou o traballo que pode efectuar carrexando carga.
 
Existen outros criterios para a clasificación de sistemas. A homogeneidad que poida presentar un sistema é un deles. Deste xeito fálase de sistemas:
 
*[[Homogéneo]]s, se as propiedades [[macroscópico|macroscópicas]] de calquera parte do sistema son iguais en calquera parte ou porción do mesmo. O [[estado de agregación]] no que pode presentarse o sistema pode ser calquera. Por exemplo, unha sustancia sólida, pura, que se atopa cristalizada formando un monocristal é un sistema homogéneo, pero tamén o pode ser unha certa porción de auga pura ou unha [[disolución]], ou un gas retido nun recipiente pechado.
 
*[[Heterogéneo]]s, cando non ocorre o anterior
 
En [[Termodinámica]], os sistemas elixidos para o seu estudo presentan, usualmente, unha especial simplicidad. Os sistemas que se estudan son, generalmente, aqueles cuxo estado queda perfectamente determinado por un terna de [[variable de estado|variables de estado]]. Por exemplo, o estado dun gas pode ser descrito perfectamente cos valores da presión que hai no mesmo, a temperatura que presenta e o volume que ocupa. Nesta clase de sistemas, as variables non son absolutamente independentes, xa que existen ligaduras entre elas que poden ser descritas mediante [[ecuación de estado|ecuaciones de estado]].
 
 
==Véase tamén==
*[[Equilibrio termodinámico]]
 
 
'''''Química''''', Raymond Chang, Cuarta edición, Editorial McGraw Hill 1.994
 
[[category:Termodinámica]]