Abrir o menú principal

Cambios

lig int
 
*Aceptar ou renunciar á herdanza, ou aceptala a beneficio de inventario.
*DispórDispor por actos ''[[inter vivos]]'' ou ''[[mortis causa]]'' da mesma, aínda antes de entrar na súa posesión.
*Lexitimidade para impugnar o testamento, opórseoporse ao mesmo e cantas accións xudiciais considere necesarias para defender os seus dereitos.
 
==Outras acepcións==
Tamén en certas comunidades e segundo o grao de parentesco adoita haber exencións fiscais na súa totalidade; no caso da Comunidade de Madrid para o primeiro grao de consaguinidade ou reducións, como na Comunidade de Andalucía, de ata 175.000 euros da masa hereditaria para primeiro grao de parentesco, ou reducións por enderezo habitual, etc...
 
É importante, non esquecer o imposto sobre o incremento do valor dos bens urbanos máis coñecido como [[Plusvalor|plusvalía]], imposto que se líquida en cada un dos concellos nos que o causante tivese unha propiedade urbana, e que dependen do valor catastral e dos anos de tenza do mesmo.
 
É importante ter sempre en conta o concepto de fiscalidade cando se ten dereito sobre unha herdanza, xa que hai catro anos e seis meses nos que llos poden reclamar e canto máis se tarda en liquidalos maior é a sanción que incrementa os mesmos