Programación orientada a obxectos: Diferenzas entre revisións