Diferenzas entre revisións de «Biblia»

m
 
[[Os Feitos dos Apóstolos]]
===== [[Cartas Paulinaspaulinas]] =====
Cartas que teñen como autor ou son atribuídas a [[Paulo de Tarso]].
 
[[Carta aos Romanos|Romanos]] - [[I Carta aos Corintios|I Corintios]] - [[II Carta aos Corintios|II Corintios]] - [[Carta aos Gálatas|Gálatas]] - [[Carta aos Efesios|Efesios]] - [[Carta aos Filipenses|Filipenses]] - [[Carta aos Colosenses|Colosenses]] - [[I Carta aos Tesalonicenses|I Tesalonicenses]] - [[II Carta aos Tesalonicenses|II Tesalonicenses]] - [[I Carta a Timoteo|I Timoteo]] - [[II Carta a Timoteo|II Timoteo]] - [[Carta a Tito|Tito]] - [[Carta a Filemón|Filemón]]
 
[[Carta aos Hebreos|Hebreos]]
===== [[Cartas Católicas]] =====
Escritos atribuídos a outros apóstolos ou seguidores de Xesús.
 
[[Carta aos Hebreos|Hebreos]] - [[Carta de Santiago]] - [[I Carta de San Pedro]] - [[II Carta de San Pedro]] - [[I Carta de San Xoán]] - [[II Carta de San Xoán]] - [[III Carta de San Xoán]] - [[Carta de Xudas]]
===== [[Literatura apocalíptica]] =====
Reflexións sobre a historia cun estilo caracterizado pola riqueza de imaxes e por unha linguaxe escura. Aínda que a literatura apocalíptica é, sobre todo, extrabíblica, tamén hai libros ou fragmentos de libros da Biblia que se adscriben a este xénero.
19.692

edicións