Diferenzas entre revisións de «Biblia»

 
===== Libros Poéticos e Sapienciais =====
Oracións e reflexións dos "sabios de Israel", mestres da Lei.
 
[[Libro de Xob|Xob]] - [[Salmos]] - [[Libro dos Proverbios|Proverbios]] - [[Eclesiastés]] - [[Cantar dos Cantares]] - [[Sabedoría]] - [[Eclesiástico]].
 
===== [[Libros Proféticos]] =====
Recollen a mensaxe dos profetas, que desenvolveron a súa misión nos tempos das monarquías de Israel e Xudá.
 
[[Libro de Isaías|Isaías]] - [[Libro de Xeremías|Xeremías]] - [[Libro das Lamentacións|Lamentacións]] - [[Libro de Ezequiel|Ezequiel]] - [[Libro de Daniel|Daniel]] - [[Libro de Oseas|Oseas]] - [[Libro de Xoel|Xoel]] - [[Libro de Amós|Amós]] - [[Libro de Abdías|Abdadías]] - [[Libro de Xonás|Xonás]] - [[Libro de Miqueas|Miqueas]] - [[Libro de Nahum|Nahum]] - [[Libro de Habacuc|Habacuc]] - [[Libro de Sofonías|Sofonías]] - [[Libro de Axeo|Axeo]] - [[Libro de Zacarías|Zacarías]] - [[Libro de Malaquías|Malaquías]].
=== Novo Testamento ===
{{Ver artigo principal|Novo Testamento}}
Escritos que, aínda que siguen a tradición veterotestamentaria, nacen arredor da figura e a mensaxe de [[Xesús de Nazaret]].
 
===== [[Evanxeos]] e [[Feitos dos Apóstolos|Feitos]] =====
Vida e mensaxe de Xesús e da primeira igrexa.
 
[[Evanxeos sinópticos]]: [[Evanxeo de Mateo|Mateo]] - [[Evanxeo de Marcos|Marcos]] - [[Evanxeo de Lucas|Lucas]]
 
[[Os Feitos dos Apóstolos]]
===== [[Cartas Paulinas]] =====
Cartas que teñen como autor ou son atribuídas a [[Paulo de Tarso]].
 
[[Carta aos Romanos|Romanos]] - [[I Carta aos Corintios|I Corintios]] - [[II Carta aos Corintios|II Corintios]] - [[Carta aos Gálatas|Gálatas]] - [[Carta aos Efesios|Efesios]] - [[Carta aos Filipenses|Filipenses]] - [[Carta aos Colosenses|Colosenses]] - [[I Carta aos Tesalonicenses|I Tesalonicenses]] - [[II Carta aos Tesalonicenses|II Tesalonicenses]] - [[I Carta a Timoteo|I Timoteo]] - [[II Carta a Timoteo|II Timoteo]] - [[Carta a Tito|Tito]] - [[Carta a Filemón|Filemón]]
[[Carta aos Hebreos|Hebreos]]
===== [[Cartas Católicas]] =====
Escritos atribuídos a outros apóstolos ou seguidores de Xesús.
 
[[Carta de Santiago]] - [[I Carta de San Pedro]] - [[II Carta de San Pedro]] - [[I Carta de San Xoán]] - [[II Carta de San Xoán]] - [[III Carta de San Xoán]] - [[Carta de Xudas]]
===== [[Literatura apocalíptica]] =====
Reflexións sobre a historia cun estilo caracterizado pola riqueza de imaxes e por unha linguaxe escura. Aínda que a literatura apocalíptica é, sobre todo, extrabíblica, tamén hai libros ou fragmentos de libros da Biblia que se adscriben a este xénero.
 
[[O Apocalipse]]. Tamén fragmentos do [[Libro de Isaías]] e boa parte do [[Libro de Daniel]].
 
19.690

edicións