Diferenzas entre revisións de «Administración pública»

m
arranxos
m (arranxos)
* Desde un ''punto de vista material'', enténdese máis ben a actividade administrativa, ou sexa, a actividade deste organismo considerado nos seus problemas de xestión e de existencia propia, tanto nas súas relacións con outros organismos semellantes como cos particulares para asegurar a execución da súa misión.
 
Tamén se pode entender como a disciplina encargada do manexo científico dos recursos e da dirección do traballo humano enfocada á satisfacción do interese público, entendendo este ultimo como as espectativasexpectativas da colectividade.
 
 
 
 
A Administración posúe unha serie de prerrogativas que a colocan nunha posición superior á do administrado. A xustificación é que a Administración defende os intereses xerais, emntresmentres que o particular defende os intereses particulares ou propios de seu.
 
Entre as devanditas prerrogativas destacan:
* A interpretación unilateral dos [[contrato administrativo|contratos]] que asine cos particulares para a xestión indirecta das funcións administrativas (obras, suministrossubministros, etc.)
* A executividade dos [[acto administrativo|actos administrativos]] (por exemplo, o cobro de multas polo [[procedemento de prema]]). É dicir, os actos da administración deben cumprirse, son obrigatorios
* O principio de [[autotutela administrativa|autotutela]]: a administración está autorizada para impoñer unilateralmente as súas decisións aos particulares.
* [[Administración estatal|Administración Xeral do Estado]]: é a administración central de todo o Estado Español (artigos 97 e seguintes da CE) encargada de levar á práctica o programa do Goberno e de satisfacer os intereses xerais.
* [[Comunidade autónoma|Administración autonómica]]: composta por todos aqueles organismos que xestionan competencias atribuídas total ou parcialmente ás rexións e nacionalidades de España ((artigos 137 e seguintes da CE).
* [[Administración local]]: comprende as competencias transferidas a municipios, deputacións provinciais ou forais e cabildoscabidos insulares (artigos 140 e seguintes da CE).
 
A pluralidade de Administracións Públicas en España complétase coas Administracións non territoriais que desenvolven actividades concretas con potestades limitadas:
13.456

edicións