Diferenzas entre revisións de «Fibrinóxeno»

 
== Uso para o diagnóstico ==
FibrinogenOs levelsniveis cande befibrinóxeno measuredpoden inmedirse [[vein|venous]]no sangue bloodvenoso. NormalOs levelsniveis arenormais aboutson de 1.,5-3 g/L, dependingdependendo ondo themétodo method usedusado. InEn typicalcircunstancias circumstancesnormais, fibrinogeno isfibrinóxeno measuredmídese inen citratedmostras de plasma samplescitratado inno thelaboratorio; laboratoryporén, howeveré thetamén analysisposible ofa whole-bloodanálise samplesde bymostras usede ofsangue thrombelastometrycompleto para o seu uso en trombelastometría (plateleta functionfunción isdas inhibitedplaquetas withé inhibida con [[cytochalasincitocalasina D]]) is also possible.<ref name="Lang"/> HigherOs levelsniveis are,elevados amongstestán othersasociados, associatedentre withoutras cousas con [[enfermidade cardiovascular|enfermidades diseasecardiovasculares]] (>3.,43 g/L). ItPoden mayestar beelevados elevateden incalquera anyforma form ofde [[inflammationinflamación]],; aspor itexemplo, isé anespecialmente [[acute-phaseevidente protein]];no fortecido example,xinxival ithumano isen especiallycasos apparent in humande [[gingiva|gingival tissueperiodontite]] duringen thefase [[Periodontal_disease#Initial_lesion|initialinicial. phase of periodontal disease]].<ref name="P&S">{{cite journal | author = Page RC, Schroeder HE | title = Pathogenesis of inflammatory periodontal disease. A summary of current work | journal = Lab. Invest. | volume = 34 | issue = 3 | pages = 235–49 | year = 1976 | month = March | pmid = 765622 | doi = | url = | issn = }}</ref> FibrinogenOs levelsniveis increasede infibrinóxeno increméntanse no [[pregnancyembarazo]] toa anunha averagemedia ofde 4.,5 g/lL, comparedcomparados tocoa anmedia average ofde 3 g/lL indas persoas que non-pregnant peopleestán preñadas. <ref>[http://books.google.com/books?id=NCOuIwhaWNUC&pg=PA5 Page 5] in:
Title: Medical and Surgical Diagnostic Disorders in Pregnancy.
Author: Salvi.
ISBN: 818061090X, 9788180610905</ref>
 
Utilízase en [[veterinaria]] como un marcador de inflamación. Nos cabalos un nivel por riba do rango normal de 1,0-4,0 g/L suxire algún grao de resposta inflamatoria sistémica.
It is used in [[veterinary medicine]] as an inflammatory marker: In horses, a level above the normal range of 1.0-4.0 g/L suggests some degree of systemic inflammatory response.
 
LowNiveis levelsbaixos ofde fibrinogenfibrinóxeno canpoden indicateindicar aunha systemicactivación activationsistémica ofdo thesistema clottingde systemcoagulación, withcun consumptionconsumo ofde clottingfactores factorsde fastercoagulación máis rápido que a thansúa synthesissíntese. Esta Thiscondición excessivecon clottingexcesivo factorconsumo consumptionde conditionfctores isde knowncoagulación ascoñécese como [[disseminatedcoagulación intravascular coagulationdiseminada]] or(CID ou "DIC."), a DICcal canpode beser difficultdifícil tode diagnosediagnosticar, butpero aun strongforte clueindicio isson lowos fibrinogenniveis levelsde infibrinóxeno thebaixos, settingtempos ofde prolongedcoagulación clotting timesprolongados ([[Prothrombintempo time|PTde protrombina]] orou [[Partialtempo de thromboplastintromboplastina time|aPTTparcial]]), inno thecontexto contextde ofenfermidades acuteagudas criticalcríticas illnesscomo suchsepse asou [[sepsis]]traumas. orAdemais trauma.do Besidesnivel lowde fibrinogenfibrinóxeno levelbaixo, fibrinos polymerizationtrastornos disordersna thatpolimerización canda befibrina inducedque bypoden severalser factorsinducidos por varios factores, includingcomo expansores do plasma expanders(que se administran en casos graves de hemorraxia), canpoden alsotamén leadcausar toproblemas severegraves bleedingde problemshemorraxias. <ref name="Lang"/> Fibrin polymerization disorders can be detected by [[viscoelastic]] methods such as thrombelastometry.<ref name="Lang"/>
 
==Notas==
185.149

edicións