Diferenzas entre revisións de «Labirintulomicetos»

sen resumo de edición
Os '''labirintulomicetes''' ('''Labyrinthulomycetes''' segundo o [[ICBN]], e '''Labyrinthulea'''<ref>{{Cite doi|10.1016/S0003-9365(97)80006-1}}</ref> segundo o [[ICZN]]), son un grupo de [[protista]]s con categoría de [[clase (bioloxía)|clase]] que se caracterizan por producir unha rede de filamentos ou tubos, <ref name="pmid18977305">{{cite journal |author=Tsui CK, Marshall W, Yokoyama R, ''et al.'' |title=Labyrinthulomycetes phylogeny and its implications for the evolutionary loss of chloroplasts and gain of ectoplasmic gliding |journal=Mol. Phylogenet. Evol. |volume=50 |issue=1 |pages=129–40 |year=2009 |month=January |pmid=18977305 |doi=10.1016/j.ympev.2008.09.027 |url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1055-7903(08)00475-2}}</ref> que lles serven como vías de reptación para que escorreguen por elas as súas células e absorben nutrientes para elas. Existen dous grandes grupos: [[labirintúlido]]s e [[traustoquítrido]]s. Son principalmente mariños, frecuentemente [[parasito]]s de [[alga]]s e vexetación mariña ([[anxiosperma]]s como as [[posidonia]]s e outras) ou como descompoñedores de materia vexetal morta. Uns poucos son paraditos de invertebrados mariños.
 
Os filamentos que forman, aínda que están fóra da célula, están rodeados por [[membrana celular]]. Fórmanse e conéctanse ao [[citoplasma]] por un [[orgánulo]] exclusivo chamado [[saxenóxeno]] ou [[botrosoma]]. As células son uninucleadas e tipicamente ovoides, e móvense dun lado para outro sobre a rede amorfa de filamentos a velocidades que van de 5 a 150 μm por minuto. Nos labirintúlidos as células están dentro dos tubos, e nos traustoquítridos están adheridas aos seus lados.
Although they are outside the cells, the filaments are surrounded by a [[cell membrane|membrane]]. They are formed and connected with the cytoplasm by a unique organelle called a [[sagenogen]] or [[bothrosome]]. The cells are uninucleate and typically ovoid, and move back and forth along the [[amorphous]] network at speeds varying from 5-150 μm per minute. Among the labyrinthulids the cells are enclosed within the tubes, and among the thraustochytrids they are attached to their sides.
 
==Clasificación==
Co termo Labyrinthulomycetes/Labyrinthulea useddesígnase too belongantigo tofilo thede defunct fungal phylumfungos '''Labyrinthulomycota''', que agora non son considerados fungos, senón protistas. TheyInicialmente foron considerados wereun originallygrupo consideredraro unusualde [[slimemofo mouldmucoso|mofos mucosos]]s, althoughpero theyviuse areque notnon veryson similarmoi tosimilares the othera sortseles. A Theestrutura structuredas of theirsúas [[zoosporeszoospora]]s ande geneticos studiesestudos showxenéticos themmostraron toque beson aun primitivegrupo groupprimitivo ofde [[heterokontheteroconta]]s, butpero a súa clasificación theire classificationtratamento andnon treatmentestá remainsaínda somewhatfirmemente unsettledestablecido.
 
ThisEsta classclase hasten only oneunha orderorde, '''Labyrinthulales''' (polo código botánico ICBN) orou '''Labyrinthulida'''<ref name="urlwww.ncbi.nlm.nih.gov">{{cite web |url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=35131 |title=www.ncbi.nlm.nih.gov |format= |work= |accessdate=2009-04-04}}</ref> ([[Internationalpolo Codecódigo ofzoolóxico Zoological Nomenclature|[[ICZN]]).
 
==Notas==
192.021

edicións