Diferenzas entre revisións de «Alveolados»

 
==Clasificación==
TheOs [[Apicomplexa]] ande dinoflagellates[[dinoflaxelado]]s maypoden beestar moremáis closelyestreitamente relatedrelacionados toentre eachsi otherque thancos to[[ciliado]]s. theAmbos ciliates.os dous Bothgrupos haveteñen plastids[[plasto]]s, ande mosta maioría sharecomparten a bundleposesión ordun conemonllo ofou cono de [[microtubulemicrotúbulo]]s atna theparte top ofsuperior theda cellcélula. Nos Inapicomplexos apicomplexansesta thisestrutura formsforma partparte ofdun acomplexo complexutilizado usedpara toentrar enterna hostcélula cellshóspede, whilee innalgúns somedinoflaxelados colorlessincoloros dinoflagellatesforma itun formspedúnculo a peduncleutilizado usedpara toinxerir ingestas preypresas. Outros Variousxéneros otherestán generarelacionados areestreitamente closelycon relatedestes todous thesegrupos, twoe groups,son mostlyprincipalmente flagellatesflaxelados withcunha a similarestrutura apical structuresimilar. Entre Theseeles includehai free-livingespecies membersde invida libre en ''[[Oxyrrhis]]'' ande ''[[Colponema]]'', ande parasitesparasitos inen ''[[Perkinsus marinus|Perkinsus]]'', ''[[Parvilucifera]]'', ''[[Rastrimonas]]'' ande theos [[ellobiopsidelobiópsido]]s. InEn 2001, directa amplificationamplificación ofdirecta thedo xene do [[rRNAARNr]] geneen inmostras marinede [[picoplanktonpicoplancto]] samplesmariño revealedindicou thea presencepresenza ofde twodúas novelnovas alveolateliñaxes linagesde alveolados, calledchamadas groupgrupo I ande II. <ref>López-García, P. ''et al.'' (2001). Unexpected diversity of small eukaryotes in deep-sea Antarctic plankton. ''Nature'' '''409''': 603-7.</ref><ref>Moon-van der Staay, S. Y. ''et al.'' (2001). Oceanic 18S rDNA sequences from picoplankton reveal unsuspected eukaryotic diversity. ''Nature'' '''409''': 607-10.</ref> O Groupgrupo I hasnon noten cultivatedparentees relativescultivados, whilee groupo IIgrupo is relatedII toestá therelacionado dinoflagellateco parasitedinoflaxelado parasito ''[[Amoebophrya]]'', whichque wasfora classifiedclasificado untilata nowagora incomo theo orde de dinoflaxelados dos [[Syndiniales]] dinoflagellate order.
 
RelationshipsAs betweenrelacións someentre ofalgúns thesedestes thegrupos majorprincipais groupsxa wereforan suggestedsuxeridas duringna thedécada de 1980s, ande a specificexistencia relationshipdunha betweenrelación allespecífica threeentre waseles confirmedfoi inconfirmada thea earlycomezos 1990sda bydécada geneticde studies,1990 mostpor estudos xenéticos, notablyprincipalmente bypor Gajadhar ''et al''.<ref>
{{cite journal | author = Gajadhar, A. A. ''et al.''
| title = Ribosomal RNA sequences of ''Sarcocystis muris'', ''Theilera annulata'', and ''Crypthecodinium cohnii'' reveal evolutionary relationships among apicomplexans, dinoflagellates, and ciliates
| year = 1991 | volume = 45 | pages = 147–153 | doi = 10.1016/0166-6851(91)90036-6
}}
</ref> O nome formal Alveolata foi introducido por [[Thomas Cavalier-Smith|Cavalier-Smith]], introduced the formal name Alveolata inen 1991,<ref>
Cavalier-Smith, T. (1991). Cell diversification in heterotrophic flagellates. In The Biology of Free-living Heterotrophic Flagellates, ed. D.J. Patterson & J. Larsen. pp. 113-131. Oxford University Press.
</ref> aínda que naquel momento el consideraba que se trataba dunha agrupación [[parafilético|parafilética]], en lugar dun grupo [[monofilético]].
</ref> although at the time he actually considered the grouping to be a [[paraphyletic]] assemblage, rather than a [[monophyletic]] group.
 
SomeAlgúns studiesestudos suggestedsuxiren theque os [[Ascetosporea|haplosporidhaplosporidio]]s, mostlyuns parasitesparasitos ofprincipalmente marinede invertebratesinvertebrados mariños, mightpoderían belongpertencer heretamén aos alveolados, butpero theycarecen lackde alveolialvéolos ande areagora nowestán placedsituados amongentre theos [[Cercozoa]].
 
==Desenvolvemento==
187.642

edicións