Diferenzas entre revisións de «Sarcómero»

 
==Repouso==
No repouso, as cabezas de miosina están unidas ao [[Adenosina trifosfato|ATP]] nunha configuración de baixa enerxía e non pode acceder aos sitios de unión das pontes cruzadas que ten a actina. Porén, a cabeza da miosina pode [[hidrólise|hidrolizar]] ATP a ADP e fosfato. Unha parte da enerxía liberada nesta reacción fai mudar a forma da cabeza da miosina, que pasa a unha configuración de maior enerxía. Por medio do proceso de unión á actina, a cabeza de miosina libera ADP e fosfato, cambiando a súa configuración outra vez ao estado de baixa enerxía. A miosina permanece unida á actina nun estado coñecido ''rigor'', ata que se une unha nova molécula de ATP á cabeza de miosina. Esta unión do ATP á miosina libera a actina ao disociárense as pontes druzadas. A miosina asociada ao ATP está preparada para outro ciclo, que empezará coa hidrólise doutra molécula de ATP.
At rest, the myosin head is bound to an [[Adenosine triphosphate|ATP]] molecule in a low-energy configuration and is unable to access the cross bridge binding sites on the actin. However, the myosin head can hydrolyze ATP into [[adenosine diphosphate]] (ADP) and an inorganic phosphate ion. A portion of the energy released in this reaction changes the shape of the myosin head and promotes it to a high-energy configuration. Through the process of binding to the actin, the myosin head releases ADP and an inorganic phosphate ion, changing its configuration back to one of low energy. The myosin remains attached to actin in a state known as ''rigor'', until a new ATP binds the myosin head. This binding of ATP to myosin releases the actin by cross-bridge dissociation. The ATP-associated myosin is ready for another cycle, beginning with hydrolysis of the ATP.
 
TheA banda A-band isé visible ascomo darkliñas transverseescuras linestransversas acrossnas myofibers[[miofibrila]]s; thea banda I-band isé visible ascomo lightlyliñas stainingtransversas transverselixeiramente linesmarcadas, ande thea liña Z-line isé visible ascomo liñas escuras darkque linesseparan separatingos sarcomeressarcómeros atolladas thecon light-microscopemicroscopio levelóptico.
 
==Almacenamento==
179.874

edicións