Diferenzas entre revisións de «Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación de España»

actualizo organigrama
(correccións da introdución)
(actualizo organigrama)
* Deseñar, coordinar e executar a política española no seo da [[Unión Europea]].
 
Para cumprir con estas funcións o Ministro de Asuntos Exteriores conta co apoio dun número variable de catro[[secretaría Secretariosde estado|secretarías de Estadoestado]] e doussubsecretarías, Subsecretariosque en xaneiro de Estado[[2012]] eran tres e unha, ademaisrespectivamente. Ademais, dependen del dosos organismos autónomos da [[Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento]] (AECI) e do [[Instituto Cervantes]].
 
O ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación de España é, en xaneiro de 2012, [[José García-Margallo]].
== Estrutura orgánica ==
 
== Estrutura orgánica (xaneiro de 2012)==
=== Órganos superiores ===
Os órganos superiores do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación de España, dependentes directamente do ministro son<ref>[http://www.boe.es/boediario_boe/dias/2008/04/16/pdfs/A20010-20017txt.pdfphp?id=BOE-A-2011-20644 Boletín Oficial do Estado. 1630 de abrildecembro de 20082011:] Real Decreto 4381887/20082011, de 30 de decembro, polo que se aprobaestablece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais. {{es}}.</ref>:
* '''Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores e de Cooperación'''
* '''Secretaría de Estado para a Unión Europea''', da que depende, con rango de Subsecretaría, a '''Secretaría Xeral para a Unión Europea'''
* '''Secretaría de Estado de Cooperación Internacional'''
* '''Secretaría de Estado para Iberoamérica'''
* '''Subsecretaría de Asuntos Exteriores e de Cooperación'''
* '''Secretaría Xeral de Asuntos Consulares e Migratorios''' (con rango de Subsecretaría)
 
=== Estrutura orgánica básica ===
A estrutura orgánica básica, desenvolvida segundo o Real Decreto 1124/2008, publicado no [[BOE]] do 9 de xullo do 2008<ref>[http://www.boe.es/boediario_boe/dias/2008/07/09/pdfs/A29931txt.php?id=BOE-29941.pdfA-2011-20644 Boletín Oficial do Estado. 930 de xullodecembro de 20082011:] Real Decreto 11241887/20082011, de 30 de decembro, polo que se desenvolveestablece a estrutura orgánica básica dodos Ministeriodepartamentos de Asuntos Exteriores e de Cooperaciónministeriais. {{es}}.</ref> é: (en cursiva indícanse os organismos autónomos)
 
* '''Ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación''': [[José García-Margallo]].
*** Dirección Xeral de Relacións Económicas Internacionais e Asuntos Enerxéticos.
** Gabinete do Ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación
** *Dirección Xeral de ComunicaciónMedios e Diplomacia Exterior.Pública
***Oficina de Información Diplomática (con rango de Dirección Xeral).
**** ''Escola Diplomática''.
 
** '''Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores e de Cooperación'''
*** ''AxenciaSecretaría EspañolaXeral de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento'' (con rango de subsecretaría).
*** Dirección Xeral de Política Exterior.
**** ''[[Instituto Cervantes]]''.
*** Dirección Xeral de Política Exterior para Europa Non Comunitaria e América do Norte.
**** '''Secretaría[[Axencia de EstadoEspañola de Cooperación Internacional' para o Desenvolvemento]]''
*** Dirección Xeral de Política Exterior para o Mediterráneo, Magreb e Oriente Próximo.
*** Dirección Xeral de Política Exterior parae ÁfricaAsuntos Multilaterais, Globais e de Seguridade.
*** Dirección Xeral depara Políticao Exterior[[Magreb]], para[[África]], Asia[[Mediterráneo]] e Pacífico[[Oriente Próximo]].
*** Dirección Xeral depara Nacións[[América Unidasdo Norte]], Asuntos Globais[[Asia]] e Dereitos Humanos[[Pacífico]].
*** Dirección Xeral de Españois no Exterior, Asuntos EstratéxicosConsulares e TerrorismoMigratorios.
*** Dirección Xeral de Relacións Económicas Internacionais e Asuntos Enerxéticos.
 
** '''Secretaría de Estado para a Unión Europea'''
**** Dirección Xeral de Coordinación dode MercadoPolíticas InteriorComúns e outrasde PolíticasAsuntos Xerais da [[Unión ComunitariasEuropea]].
*** '''Secretaría Xeral para a Unión Europea''' (con rango de Subsecretaría)
**** Dirección Xeral de IntegraciónRelacións eBilaterais Coordinacióncon dePaíses Asuntosda XeraisUnión Europea, Países Candidatos e EconómicosPaíses dado Unión[[Espazo EuropeaEconómico Europeo]].
**** Dirección Xeral de Coordinación do Mercado Interior e outras Políticas Comunitarias.
 
** '''Secretaría de Estado de Cooperación Internacional'''
*** Dirección Xeral de Planificación e Avaliación de Políticas para o Desenvolvemento.
*** ''Instituto Cervantes''.
*** ''Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento''
 
** '''Secretaría de Estado para Iberoamérica'''
*** Dirección Xeral de Política Exterior para Iberoamérica.
*** Dirección Xeral de Organismos Multilaterais Iberoamericanos.
 
** '''Subsecretaría de Asuntos Exteriores e de Cooperación'''
*** Secretaría Xeral Técnica.
*** Dirección Xeral do Servizo Exterior.
*** Introdutor de Embaixadores
*** ''Escola Diplomática''
 
** '''Secretaría Xeral de Asuntos Consulares e Migratorios''' (con rango de Subsecretaría)
*** Dirección Xeral de Asuntos e Asistencia Consulares.
 
== Lista cronolóxica dos Ministros de Asuntos Exteriores de España ==