Diferenzas entre revisións de «Zum ewigen Frieden»

arranxiños
(arranxiños)
'''Zum ewigen Frieden''' (''Sobre a paz perpetua'') é unha obra filosófica de [[Immanuel Kant]].
 
Se existe un deber e ó mesmo tempo unha esperanza fundada de que fagamos realidade o Estado dun dereito público, aínda que soamente sea unha aproximación. A paz perpetua, que se deriva dos ata agora mal chamados tratados de paz, non é unha idea vacíabaleira senón que unha tarefa que se irá resolvendo pouco a pouco ata acadar o seu fin.
 
==Estrutura==
"Sobre a paz perpetua", preséntase como un tratado estruturado es dúas seccións:
A primeira contén seis artículosartigos preliminares e a segunda, tres artículosartigos definitivos para a paz perpetua entre os Estados.
 
Consta tamén de dous anexos ou apéndices:
:1. Sobre a discrepancia entre a moral e a política dende a perspectiva da paz perpetua.
:2. Da harmonía da política coa moral segundo o concepto trascendentaltranscendental do dereito público.
 
==Resumo==
 
===Segundo artigo para a paz perpetua: O dereito de xentes debe fundarse nunha federación de Estados libres===
Os pobos poden considerarse segundo a súa natureza individuos que se perxudicanprexudican uns a outros para manter a súa seguridade. Cada pobo debe esixir ao outro que entre nunha Constitución semellante á civil para garantir os dereitos de cada un. Isto sería unha confederación de pobos. Porén, habería unha serie de contradicciónscontradicións porque nun Estado necesítase a relación entre un superior (lexislador) e un inferior (o pobo). Polo que moitos pobos nun mesmo Estado pasarían a formar un único pobo e isto non debe ocorrer. De maneira que a única forma que teñen os Estados para conseguir o seu dereito só pode ser atravésa través da guerra. Pero, o dereito non pode ser decidido a través dunha guerra nin sequera a través dunha vitoria e un tratado de paz unicamente acabaría coa guerra pero non coa situación de guerra. Ademais o estado de paz non pode establecerse sinsen un pacto entre os pobos. Así a federación da paz buscará acabar coa guerra mentras que o estado de paz acabaría con todas as guerras para sempre.
 
A federación mantén a liberdade dun Estado e tamén dos Estados federados para que non se sometan a leis públicas nin a coaccións. Esta idea débena adoptar os outros Estados para acadar a paz perpetua.
 
===Terceiro artigo para a paz perpetua: Hospitalidade universal===
A hospitalidade é o dereito de propiedade que teñen todos os homes da superficie da terra. Os homes teñen que soportarse uns a outros e ningún posúe un maior dereito que o outro para estar nun determinado lugar da terra. Polo que ninguén deberá combatircombater con un estranxeiro que chega a un territorio alleo.
 
===Garantía da paz perpetua===
Esta garantía é suministradasubministrada pola natureza que persegue unha finalidade: que os homes consigan a harmonía a través do antagonismo. Isto coñécese co nome de destino ou providencia. O termo natureza, como unha teoría é apropiado para os límites da razón humana que debe manterse dentro dos límites da experiencia. Para garantir a paz hai que examinar o modo no que se suministrasubministra esa garantía. A organización provisional da natureza consiste no seguinte:
:1. Que os homes de todas as partes da terra poidan vivir.
:2. A través da guerra levounos ás rexións máis inhóspitas para poboalas.
* A idea do dereito de xente supón a separación dos Estados veciños. Aínda que esta situación é unha situación de guerra, é mellor que a súa unión a unha potencia que controle a todos os demais. Isto tamén faría perder a eficacia das leis xa que aumentarían os territorios a gobernar. Porén, todo Estado persegue a paz duradeira. Pero a natureza emprega medios para diferenciar os pobos causando o odio entre eles e a escusa para a guerra. A pesar de todo, estas diferencias ( lingua e relixión ) conducen á paz.
 
* Da mesma maneira que a paz separa pobos tamén os une. Trátase do espirituespírito comercial que non pode convivir coa guerra. É o poder máis fácil de todos. Os Estados vense obrigados a fomentala paz e evitar a guerra por medio de negociacións.
 
===Artigo secreto para a paz perpetua===
O Estado deixará falar libre e pulicamentepublicamente ós filósofos sobre os principios da guerra e da paz.
 
Pero, non terá porque conceder prioridade ós filósofos fronte ós xuristas se non que unicamente deberá escoitalos.
 
===Anexo I: Sobre a discrepancia entre a moral e a política respetorespecto á paz perpetua===
A moral é unha práctica no sentido obxectivo, un conxunto de leis obrigatorias que debemos obedecer e sobre as que debemos actuar. Non debe existir ningunha disputa entre a moral e a política polo que non hai ningún conflito obxectivamente entre ambas. Porén, esta disputa está presente subxectivamente na inclinación egoísta dos homes e sempre o haberá porque serve de estímulo á virtude. Esta pretenderá vencer a astucia do mal.
 
O moralista político comete unha inxustiza ó non respetarrespectar o concepto de dereito que sería o único que podería conseguir a paz para sempre.
 
===Anexo II: Harmonía da política coa moral segundo o concepto do dereito moral===
A incompatibilidade das máximas do dereito de xente coa publicidade dá lugar ó desacordo entre a política e a moral. Este acordo só sería posible coa unión federativa ( que é necesaria e está dada ''[[a priori]]'' conforme o principio dos dereitos ). A prudencia política ten como fundamento xurídico a instauración desa federación na súa maior amplitude, sen esta finalidade, a habilidade política é ignorancia e inxustiza. Esta política ten:
* ''Reservatio mentalis'': redactar os tratados públicos de tal maneira que se poidan interpretar de moitos xeitos.
* O probabilismo: o sometemento doutros Estados pacíficos.
* O ''peccatum philosophicum'': para conseguir un mundo mellor o Estado pequeno poderá ser conquistado por outro maior.
 
A política empregará para os seus propósitos unha ou outra rama da moral.
 
A política coincide coa moral no primeiro sentido, é dicir, sacrificar o dereito dos homes ao superior; pero, no segundo sentido da moral, a política non está dacordode acordo e prefire negarlle toda realidade á moral e entender todolostodos os deberes como actos de benevolencia.
 
A filosofía faría fracasar a unha política tenebrosa mediante a publicidade das súas máximas ( dereito político, dereito de xentes, dereito cosmopolita ).
52.598

edicións