Diferenzas entre revisións de «Contaminación acústica»

arranxiños
(arranxiños)
 
=== Leq, T ===
O nivel de presión sonora continuo equivalente (dB), defínese como o nivel de presión sonora que tería un son hipotético en réxime permanente, con igual enerxía que o son fluctuanteflutuante que se trata de medir, nun punto determinado e durante un mesmo periodoperíodo de tempo.
 
Representa a media enerxética do nivel de ruído promediado no intervalo de tempo de medida.
 
=== LAmax ===
É o máis alto nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, en decibelios, determinado sobre un intervalo temporal de 1 segundo (LAeq,1) rexistrado no periodoperíodo temporal de avaliación.
 
=== LKeq, T ===
É o nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, corrixido polo tipo de fonte de ruído (tráfegotráfico ou industrial), polo caractercarácter do ruído (impulsivo, tonal) e polo periodoperíodo de tempo considerado (nouturnonocturno, vespertino, fin de semana).
LKeq, T = LAeq, T Kj
 
Inicialmente, os danos producidos por unha exposición prolongada non son permanentes, sobre os 10 días desaparecen. Así a todo, se a exposición á fonte de ruído non cesa, as lesións serán definitivas. A [[xordeira]] irá crecendo ata que se perda totalmente a [[audición]].
 
Non só o ruído prolongado é prexudicial, un son repentino de 160<math>dB_{a}</math>, como o dunha explosión ou un disparo, poden chegar a perforar o tímpano ou causar outras lesiónsslesións irreversibles.
Citando puntualmente as afeccións auditivas que produce o ruído, temos: Desprazamento Temporal Do Limiar De Audición e o Desprazamento Permanente do limiar de audición
 
=== Desprazamento temporal do limiar de audición (TTS:Temporary threshold shift) ===
 
Consiste nunha elevación temporal do limiar producida pola presenza dun ruído, existindo recuperación total ó cabo dun periodoperíodo de tempo, a condición de que non se repita a exposición ao mesmo. Prodúcese habitualmente durante a primeira hora de exposición ao ruído.
 
=== Desprazamento permanente do [[limiar de audición]] (PTS:Permanent threshold shift) ===
 
Corresponde ó mesmo efecto anterior pero agravado polo paso do tempo e a exposición ó ruído. Cando alguén se somete a numerosos TTS e durante longos periodosperíodos de tempo (varios anos), a recuperación do limiar vai sendo cada vez máis lenta e dificultosa, ata volverse irreversible.
 
O desprazamento permanente do limiar de audición esta directamente vinculado con a presbiacucia (perda da sensibilidade auditiva debida aos efectos da idade).
 
A xordeira producida polo desprazamento permanente do limiar de audición afecta a ambos oídos e con idéntica intensidade se a intensidade é simellantesemellante en ambos.
 
=== Interferencia na comunicación oral ===
## Diminución da [[secreción gástrica]], [[gastrite]] ou [[colite]].
## Aumento do [[colesterol]] e dos [[triglicérido]]s, co conseguinte risco cardiovascular. En enfermos con problemas cardiovasculares, [[arteriosclerose]] ou problemas coronarios, os ruídos fortes e súbitos poden chegar a causar ata un [[infarto]].
## Aumenta a [[glicosa]] en [[sangre]]. Nos enfermos de [[diabetes]], a elevación do [[azucre]] (ver [[glucemiaglicemia]]) pode ocasionar estados de [[Coma (medicina)|coma]] e ata a morte.
 
==== Efectos psicolóxicos ====
Tódolos efectos psicolóxicos están intimamente relacionados, por exemplo:
* O [[illamento]] conduce á [[depresión]].
* O [[insomnio]] produce [[fatiga]]; a fatiga, falta de concentración; a falta de concentración, baixa [[productividadeprodutividade]]; a falta de productividadeprodutividade, [[estrés]].
==== Efectos sobre o soño ====
==== Efectos sobre a conduta ====
 
O ruído produce alteracións na conduta momentáneas, as cales consisten en agresividade ou amosar un individuo cun maior grao de desinterese ou irritabilidade. Estas alteracións, que generalmentexeralmente son pasaxeiras, prodúcense a consecuencia dun ruído que provoca inquietude, inseguridade ou medo nalgúns casos.
 
==== Efectos na memoria ====
 
Naquelas tarefas onde se utiliza a memoria demostrouse que existe un maior rendemento naqueles individuos que non están sometidos ó ruído, debido a que este produce crecemento na activación do suxeito e isto en relación co rendemento en certo tipo de tarefas, produce unha sobre activación traducida no descenso do rendemento. O ruído fai que a articulación nunha tarefa de repaso sexa máis lenta, especialmente cando se tratan palabras descoñecidas ou de maior lonxitude; é dicir, en condicións de ruído, o individuo desgástase psicologicamentepsicoloxicamente para manter o seu nivel de rendemento.
 
==== Efectos na atención ====
Usuario anónimo