Diferenzas entre revisións de «Ditongo»

O caso de "iu", e "ui" é problemático por poderen presentar realizacións diversas na [[fala]]. Consideramos habitual que conformen un ditongo decrecente sempre e cando actúe como vogal tónica a primeira: ''par-tiu'' (pero dialectal *''par-tí-o''), ''pui-den''. En posición átona preséntasenos o problema de decidir cál das dúas vogais é o núcleo silábico. En ''puideron'' semella imposible caracterizar o núcleo silábico se non mantemos reminiscencias de ''puiden''.
 
=== Ditongos decrecentescrecentes ===
Chámanse así porque os órganos articulatorios pasan dunha posición aberta a outra pechada. Están formados por unha [[semiconsoante]] [j] ou [w] (realizacións en posición non nuclear de /i/ e /u/) e por unha vogal. As posibilidades de combinación para formar ditongos crecentes existen practicamente todas, aínda que con distinta frecuencia e rendemento:
 
Usuario anónimo