Diferenzas entre revisións de «Narrativa»

→‎Acción: seguimos
(→‎Acción: seguimos)
[[Aristóteles]], na sua [[Poética]], xa afirmaba que "sen acción non poderia haber traxedia". Sen dificultade se estende o termo traxedia á narración, e así a presenza de '''acción''' é o primeiro elemento esencial ao texto narrativo.
 
===Estrutura da NarraçãoNarración===
A açãoacción da narrativa épode constituídadividirse poren trêstres acçõesaccións: Intriga, AcçãoAcción principal e AcçãoAcción secundáriasecundaria.
*Intriga: AcçãoAcción considerada como umun conjuntoconxunto de acontecimentosacontecementos que se sucedemsuceden, segundo umun princípioprincipio de casualidade, comcon vista a umun desenlace. A intriga é umaunha acçãoacción fechada.
*AcçãoAcción principal: Integra o conjuntoconxunto de sequênciassecuencias narrativas que detêmdeteñen maior importância ou relevoimportancia.
*AcçãoAcción secundáriasecundaria: A sua importânciaimportancia define-sedefinese emen relaçãorelación àá principal, de que depende, por vezesveces; relata acontecimentosacontecementos de menor relevo.
 
A narraçãonarración consiste emen arranjararranxar umaunha seqüênciasecuencia de fatosfeitos na qualcal os personagenspersonaxes se movimentammoven numnun determinado espaçoespazo àá medida que o tempo passapasa.
O texto narrativo éestá baseado na açãoacción que envolve personagenspersonaxes, tempo, espaçoespazo e conflito. SeusOs seus elementos sãoson: narrador, enredo, personagenspersonaxes, espaçoespazo e tempo.
DessaDesa forma, o texto narrativo apresentapresenta umaunha determinada estrutura:
Esquematizando temos:
- ApresentaçãoPresentación;
- ComplicaçãoComplicación ou desenvolvimentodesenvolvemento;
- Clímax;
- DesfechoDesenlace.
 
====SequênciaSecuencia====
A ação é constituída por um número variável de sequências (segmentos narrativos com princípio, meio e fim), que podem aparecer articuladas dos seguintes modos:
*Encadeamento ou organização por ordem cronológica
13.785

edicións