Diferenzas entre revisións de «3753 Cruithne»

O nome Cruithne procede do primeiro líder dos [[pictos]] (o [[priteni]]s), un pobo que viviu en [[Escocia]] e [[Irlanda]] entre os anos [[século -IX |800 a. C.]] e [[século XI|1000 d. C.]]
 
== DimensionesDimensións ye órbita ==
 
Cruithne tieneten 5 kmkms de diámetro, ye enna susúa aproximación máxima aá laTerra Tierra se acercaaproximase a tan sóloso 12 millonesmillóns de km (30 veces laa distancia entre laa [[TierraTerra]] ye laa [[LunaLúa]]). AunqueAínda laque a órbita de Cruithne nonon esé estable a largolongo plazoprazo, losos cálculos de [[Wiegart]] e [[Innanen]] infiereninfiren que seguirá conectado a laá TierraTerra durante muchomoito tiempotempo. Cruithne nonon esé visible sinsen aparatos en ningún punto deda susúa órbita.
 
Cruithne tieneten unaunha órbita elíptica alrededoró delredor do Sol, que esé deformada por lapola atracción deda la tierraTerra. En realidadrealidade nonon orbita a laá [[TierraTerra]], ye porpolo tanto nonon esé un [[Satélite natural|satélite]] de nuestronoso planeta (se muevemovese entre lasas órbitas de [[Mercurio (planeta)|Mercurio]] ye por fuerafora de lada de [[Marte (planeta)|Marte]], aparte de atravesar cada ciclo laa deda la TierraTerra). SePensouse pensó aló principio dedo suseu descubrimientodescubrimento que orbitaba laa TierraTerra puespois sua extrañasúa rara órbita tieneten elo mismomesmo período que el de lada [[traslación]] de lada TierraTerra. Actualmente esé algo menos, loo que hacefai que se adelanteadiante sua súa órbita ye que parezcapareza nonon cerradapechada, aunqueaínda enque no 2292 se cambiará de ciclo, ye empezarácomezara a girarxirar atrasándose, por lopolo que suo seu período entoncesentón será algo mayormaior que un añoano.
 
Esta órbita descrita semejasemella desdedende laa TierraTerra la dea unadunha [[herraduraferrada]] oou un [[riñónril]] a cada [[traslación]], ye susos seus ciclos de cambio de periodoperíodo son 387 añosanos. Así pois, en julioxullo de 2289, Cruithne seaproximarase aproximaráá a la TierraTerra a unosuns 12,5 millonesmillóns de km, como yaxa sucediósucedeu enno 1902.
 
== Planetas menores similares ==
8.409

edicións