Parámetros do filtro
ID do filtro:8

Descrición:

(visible publicamente)
Estatísticas:Das 615 últimas accións, este filtro coincidiu con 0 (o 0%). De media, o seu tempo é 0,13 ms, e consome 2,5 condicións do límite de condicións.
Condicións:
!('sysop' in user_groups) & (article_namespace == 0 | article_namespace == 4 |article_namespace == 104) & (article_articleid == 0) &! (length (article_text) == 1) &! ( length (rmwhitespace(article_text)) == ( rcount ( "a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|ñ|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z|á|à|â|ä|ã|ǎ|ā|ă|ą|å|ć|ĉ|ç|č|ċ|đ|ď|é|è|ê|ë|ě|ē|ĕ|ė|ę|ĝ|ģ|ğ|ġ|ĥ|ħ|í|ì|î|ï|ĩ|ǐ|ī|ĭ|ı|į|ĵ|ķ|ĺ|ļ|ľ|ł|ń|ñ|ņ|ň|ó|ò|ô|ö|õ|ǒ|ō|ŏ|ǫ|ő|ŕ|ŗ|ř|ś|ŝ|ş|š|ș|ț|ť|ú|ù|û|ü|ũ|ů|ǔ|ū|ǖ|ǘ|ǚ|ǜ|ŭ|ų|ű|ŵ|ý|ŷ|ÿ|ȳ|ź|ž|ż|æ|ǣ|ø|œ|ß|ð|þ|ə|ḁ|ẚ|ạ|ả|ấ|ầ|ẩ|ậ|ắ|ằ|ẳ|ẵ|ặ|ḃ|ḅ|ḇ|ḉ|ḋ|ḍ|ḏ|ḑ|ḓ|ḕ|ḗ|ḙ|ḛ|ḝ|ẹ|ẻ|ẽ|ế|ề|ể|ễ|ệ|ḟ|ḡ|ḣ|ḥ|ḩ|ḫ|ẖ|ḭ|ḯ|ỉ|ị|ḱ|ḳ|ḵ|ḷ|ḹ|ḻ|ḽ|ỻ|ḿ|ṁ|ṃ|ṅ|ṇ|ṉ|ṋ|ṍ|ṏ|ṑ|ṓ|ọ|ỏ|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ|ǿ|ơ|ṕ|ṗ|ṙ|ṛ|ṝ|ṟ|ṡ|ẛ|ṣ|ṥ|ṧ|ṩ|ẝ|ṫ|ṭ|ṯ|ṱ|ẗ|ţ|ṳ|ṵ|ṷ|ṹ|ṻ|ụ|ủ|ứ|ừ|ử|ữ|ự|ư|Ǖ|Ǘ|Ǚ|Ǜ|ṽ|ṿ|ỽ|ẁ|ẃ|ẅ|ẇ|ẉ|ẘ|ẋ|ẍ|ẏ|ẙ|ỳ|ỵ|ỷ|ỹ|ỿ|ẑ|ẓ|ẕ|ǽ|ẟ|¡|!|\"|\$|%|&|'|’|ʻ|`|´|\(|\)|\*|\+|,|-|–|\.|/|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|:|;|=|¿|\?|@|\^|_|~|e̞|ŋ|«|»|ª|º|°|±|ǯ|×|…",lcase(article_text) ) ) )
Notas:
Revisións:
Última modificación do filtro:16 de setembro de 2018 ás 22:00 por Elisardojm (conversa | contribucións)
Historial:Ver o historial deste filtro
Ferramentas:Exportar este filtro a outro wiki
Accións a realizar na detección