Nesgo (estatística)

(Redirección desde «Erro sistemático»)

En estatística, o erro sistemático, tamén chamado nesgo ou biés (ver sección Terminoloxía), é aquel que se produce de igual modo en todas as medicións que se realizan dunha magnitude. Pode estar orixinado nun defecto do instrumento, nunha particularidade do operador ou do proceso de medición etc. Contraponse ao concepto de erro aleatorio.

Terminoloxía

editar

A RAG non dá unha solución terminolóxica para denominar este concepto en galego. Nas linguas da nosa contorna parece haber unha duplicidade entre un termo máis descritivo (erro sistemático en portugués, error sistemático en castelán, erreur systématique en francés, systematic error en inglés), e outro máis popular (viés en portugués, sesgo en castelán, biais en francés, bias en inglés).

A falta dun ditame da autoridade lingüística, parece adecuado usar o termo erro sistemático como forma máis académica para o concepto. Con todo, de xeito paralelo ás outras linguas, en galego ten certa vitalidade a forma popular nesgo[1][2]. Tampouco se pode rexeitar o termo biés, que o dicionario da RAG dá como sinónimo de nesgo[3], e comparte etimoloxía cos termos usados na maioría de linguas da nosa contorna, especialmente co portugués.

Fontes do erro sistemático nas ciencias experimentais

editar

No deseño e elaboración dun estudo para a investigación clínica, pode haber diversos erros sistemáticos:

  • Nesgo ou biés de selección: Erro debido a que os grupos non son comparábeis por causa do modo en que foron escollidos os suxeitos a estudo.
  • Nesgo ou biés de información: Erro debido a que os grupos non son comparábeis por causa do modo en que foron obtidos os datos.
  • Nesgo ou biés de confusión: Erro debido a unha mestura de efectos debidos a unha terceira variábel, chamada variábel de confusión.

Este erro non está relacionado co tamaño da mostra. Está implícito no deseño do estudo, e resulta difícil de corrixir na fase analítica. Determina o que se coñece como validez interna do estudo.

Erro sistemático vs. erro aleatorio

editar

Os erros de medición poden dividirse en dous tipos, erro aleatorio e erro sistemático. O erro aleatorio está sempre presente nunha medición. É causado por flutuacións impredicíbeis na lectura dos aparellos de medida ou na interpretación do experimentador, e aparece como diferentes resultados para unha mesma medición. Pode ser estimado comparando varias medidas, e reducido grazas ao uso da media. O erro sistemático, porén, non pode ser descuberto deste xeito porque sempre desvía os resultados na mesma dirección, aínda que é posíbel evitalo se se descobre a súa causa.

Véxase tamén

editar