Un episodio piloto é o primeiro episodio realizado dunha serie de televisión que se produce coa fin de coñecer se a serie pode ter éxito, tanto de audiencias como de críticas, e se o gasto económico que suporía está xustificado coa posible recepción do produto. É un concepto propio da televisión estadounidense aínda que non exclusivo. Segundo a revista Variety só arredor dun cuarto dos pilotos da grandes cadeas estadounidenses teñen éxito en dar orixe a unha serie. De se realizar a serie o normal é que o episodio piloto, nalgúns casos son dous, sexa o primeiro episodio da nova serie.