ERS pode referirse a:

Environmental Research Satellites, conxunto de satélites da NASA para investigación do medio ambiente.

European Remote Sensing satellite, dous satélites lanzados pola ESA para unha misión de observación ambiental.