Demografía de Croacia

Croacia está habitada maioritariamente por croatas, que supoñen preto de catro millóns de persoas. O idioma oficial e común, o croata, unha lingua eslava que utiliza o alfabeto latino a diferenza do serbio. En Istria tamén se fala a lingua italiana e unha gran parte da poboación fala ademais alemán. A inmensa maioría dos croatas pertencen á Igrexa Católica.

Grupos étnicos en Croacia

A diáspora croata é moi significante, con abondosas colonias en América do Norte, Chile, Suecia, Alemaña, Australia, Arxentina e, en menor número, outros países suramericanos.

Pirámide de poboación