Demersal

animal que vive cerca do fondo do mar

Demersal é un adxectivo que cualifica a aqueles animais, especialmente aos peixes, que viven cerca do fondo do mar. O termo cuñouse durante o século XIX, e deriva do latín demersus, participio de demergere, que significa "afundir", "somerxer".

O coreano é un peixe demersal.

Os peixes demersais divídense principalmente en dous tipos:

  • Bentónicos, que son aqueles que viven constantemente sobre o fondo do mar, e
  • Bentopeláxicos, que son os que nadan por riba do fondo.

A fauna demersal vive na auga, pero na proximidade immediata do bentos, onde se alimenta. Ademais dos peixes, a fauna demersal comprende tamén animais invertebrados, especialmente crustáceos e moluscos (como os cefalópodos)