Dan (artes marciais)

Dan é unha graduación utilizada nas artes marciais xaponesas. Chegar ao nivel de dan significa superar o nivel de kyu; a partir de aí o practicante usa cinto negro, e xeralmente pode tornarse instrutor. En aikido, é o momento a partir do cal é permitido o uso de hakama para os homes (as mulleres tradicionalmente xa poden usalo a partir do 2ºkyu).

Os rangos Dan e Kyū están indicados pola cor do cinto ou polas raias.

Hai diferentes niveis de dan, usualmente de primeiro ata noveno ou décimo dan. Os niveis máis baixos normalmente poden ser conseguidos a través de exames ou competicións; os máis altos, porén, requiren décadas de experiencia e contribución para a arte, a través de actividades de instrución, investigación ou a publicación de traballos escritos. Esas graduacións só poden ser conferidas polos representantes xerarquicamente máis elevados dun determinado dojo ou organización.

O nivel máis alto, de décimo dan, é ás veces reservado para o fundador dunha arte, e só el pode conferir outros décimos dans. Por causa diso, nalgunhas artes marciais, este nivel tornase extinto despois da morte do seu fundador.

En xaponés, os graos son chamados:

  1. Shodan.
  2. Nidan.
  3. Sandan.
  4. Yondan.
  5. Godan.
  6. Rokudan.
  7. Shichidan.
  8. Hachidan.
  9. Kyudan.
  10. Judan.