Curso de auga

canal polo que flúe un corpo de auga

Curso de auga é o nome xenérico das augas correntes que discorren por unha canle fixa.

Río Lomnianka, curso de auga da República Checa

Características

editar

Todo curso de auga está alimentado por unha conca cuxas augas drena. Os torrentes e os regatos forman os afluentes dos ríos principais que desembocan no mar ou nun lago. O réxime dun curso de auga depende esencialmente das condicións da súa alimentación e das características do seu leito: largura, trazado, perfil lonxitudinal e transversal etc. Polo demais, as formas do leito non cesan de mudar xa que, en certas partes, sofren unha erosión máis ou menos intensa, en tanto que noutras deposítanse aluvións que elevan o fondo e regularizan o seu perfil. Incluso as maiores fervenzas rematan por desaparecer pois, ao iren retrocedendo, diminúe a súa altura até o punto de suprimirse a desnivelación.

A potamoloxía estuda numerosos fenómenos relativos aos cursos de auga. Entre estes, hainos que concirnen á dinámica fluvial e outros constitúen a hidroloxía fluvial propiamente dita.

Véxase tamén

editar

Outros artigos

editar