Crecemento natural

O crecemento natural ou crecemento vexetativo é a diferenza entre o número de nados e o número de falecidos.

CaracterísticasEditar

Se o número de nados é superior ao número de mortos dise que a taxa de natalidade é maior á de mortalidade, é dicir a poboación aumenta; cando as defuncións superan aos nacementos a poboación diminúe. O crecemento natural calcúlase restándolle aos nacidos os mortos. A taxa de crecemento vexetativo considérase alta se supera o 2%, moderada se se atopa entre o 1% e o 2%, e baixa se é inferior ao 1%. Para determinar o crecemento da poboación, os demógrafos e outros especialistas utilizaron as taxas de mortalidade e de natalidade é dicir o número de nacementos e de defunción por cada mil habitantes durante un ano. Ambos os dous indicadores constitúen o que se coñece como crecemento natural.

TiposEditar

Os tipos de crecemento natural son:

  • Crecemento natural positivo: Xérase cando hai máis nacidos que mortos.
  • Crecemento natural negativo: Xérase cando hai maior cantidade de mortos que de nados.
  • Crecemento natural neutro: Xérase cando hai a mesma cantidade de nados que de mortos.