A corveta é unha embarcación de guerra, máis pequena ca unha fragata e meirande ca un patrulleiro. Utilízanse para a vixilancia costeira e a defensa das augas territoriais e están capacitadas para realizar misións ultramarinas de pouca duración.

Corveta Dupleix (1856-1887)

A corveta apareceu en Francia a fins do século XVII, era un navío longo e rápido, de non máis de tres mastros que posuía unha única cuberta de combate con ata vinte canóns en batería. Utilizábase en misións de descuberta, para transmitir ordes a outros navíos ou a vixilancia das costas. A corveta moderna apareceu durante a segunda guerra mundial, cando a Royal Navy para evitar as enormes perdas que os submarinos alemáns estaban causando na súa mariña mercante creou un novo tipo de navío deseñado como escolta antisubmarina que denominou corveta.

Corveta Braunschweig