O contrapunto refírese a unha técnica de composición musical que consiste en escribir varias melodías independentes entre si superpostas de tal xeito que soen simultaneamente.

Este termo provén do latín punctum contra punctum, punto contra punto. O punctum era unha figura musical propia do sistema pneumático de escritura que consistía nun punto cadrado.