Denomínase contracultura aos valores, tendencias e formas sociais que chocan cos estabelecidos dentro dunha sociedade.

O movemento Punk, encadrado dentro da contracultura

Aínda que hai tendencias contraculturais en todas as sociedades, o termo contracultura úsase especialmente para referirse a un movemento organizado e visíbel cuxa acción afecta moitas persoas e persiste durante un período de tempo considerábel. Así pois, unha contracultura é a realización, máis ou menos plena, das aspiracións e soños dun grupo social marxinal. Podemos considerar exemplos como o romanticismo do século XIX, a bohemia que se inicia no século XIX e dura até hoxe, a Xeración Beat norteamericana dos anos cincuenta, os movementos contraculturais dos sesenta, o movemento punk de finais dos setenta, a Movida madrileña en España ou a Movida viguesa en Galiza.