Construtivismo social

teoría sociolóxica do coñecemento

O construtivismo social é unha teoría que suxire que o coñecemento científico non constitúe un corpus neutro de datos independente das prácticas culturais e os valores, senón que se orixina no seo da sociedade, co que iso leva.[1]

Polo tanto, os datos e as prácticas da ciencia son, ou ben construcións sociais na súa totalidade (construtivismo duro) ou ben o son en parte (construtivismo brando).

Na práctica, o construtivismo social interésase polo traballo no laboratorio, as publicacións científicas e os fluxos de información en tanto que procesos deben estudarse dende unha perspectiva sociolóxica e non só en termos puramente científicos.

Notas editar

  1. "Glosario". Archaeological Theory. An Introduction [Teoría arqueológica. Una introducción] (en español) (1ª ed.). Provença, Barcelona: Editorial Airel, Sociedad Anónima. ISBN 8434466236.