Constante de Hubble

A constante de Hubble, designada como H0, é o parámetro fundamental da lei de Hubble. O seu significado é a razón da velocidade actual de separación entre galaxias distantes e a súa distancia de separación. O seu inverso é proporcional á idade estimada do universo. Estímase entre 67,4 km·s−1·Mpc−1 (medida máis aceptada) e 74,03 km·s−1·Mpc−1, estando en 2019 diversos equipos, con diferentes técnicas, ocupados en corroborar un ou outro resultado.[1]

O destino final do Universo e a súa idade poden terse medindo a constante de Hubble actual e extrapolando co valor observado do parámetro de aceleración (deceleración), caracterizado de xeito único por valores de parámetros de densidade (). Un "Universo cerrado" () terá un final tipo Big Crunch e é máis novo que a súa idade de Hubble. Un "Universo aberto" () expandirase de xeito infinito, e ten unha idade próxima á súa idade de Hubble. Para o universo estimado, Universo acelerado, a idade está moi próxima á idade de Hubble.

Referencias

editar
  1. Atlee, Jessica. "The 9 percent difference". symmetry magazine (en inglés). Consultado o 2019-08-01.