Consellería de Vivenda

A Consellería de Vivenda foi unha antiga consellería da Xunta de Galicia que se encargou de tarefas relacionadas coa promoción de vivenda de protección oficial e do alugueiro e coa ordenación dos núcleos habitados e das edificacións sobre o territorio. Na actualidade, as súas competencias están recollidas dentro da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Historia editar

A consellería de Vivenda existiu unicamente como consellería independente no período comprendido entre 2005 e 2009, baixo o goberno bipartito do PSdeG e o BNG. As competencias tanto antes como despois foron asumidas pola consellería encargada da Política Territorial. Esta asunción de competencias foi explícita na denominación das consellerías entre 1993 e 2005.

Conselleira editar